Start: 23.03.2019
godz. 11:00 [ Sobótka Rynek ]

Regulamin/Rules


11. PANAS Półmaraton Ślężański

REGULAMIN

Patron medialny: www.maratonypolskie.pl
W ramach Półmaratonu Ślężańskiego rozegrane będą:
Mistrzostwa Policji w Półmaratonie Ślężańskim
Mistrzostwa Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych nr 7 – Szkolnictwo Wojskowe
Mistrzostwa Akademii Wojsk Lądowych
Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwo Wojskowego
Mistrzostwa WKB PIAST Wrocław w Półmaratonie
Mistrzostwa Gminy Sobótka w Półmaratonie
Mistrzostwa Powiatu Świdnickiego w Półmaratonie

1.      CELE:
•    popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej
•    promocja Sobótki i okolic Ślęży.

2.    ORGANIZATORZY:
•    Miasto i Gmina Sobótka (www.sobotka.pl)
•    Klub Biegacza Sobótka (www.kbsobotka.pl)
•    Ślężański Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sobótce (www.soksir.sobotka.pl)
•   Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu (www.cswiich.wp.mil.pl)
Dyrektor Biegu – Wojciech Kacperski (stadion@soksir.sobotka.pl);
Honorowy Dyrektor Biegu – Antoni Stankiewicz (szef@antex.pl);
Sędzia Główny – Andrzej Puchacz (apuch@poczta.onet.pl).

3.    TERMIN i MIEJSCE:
24 marca 2018 (sobota), start o godz. 11:00 w Rynku, w Sobótce, powiat wrocławski.

4.    TRASA:
21,0975 km – atest. Nawierzchnia asfaltowa. Oznaczenia trasy co 1 km pionowymi znakami.
Start: Rynek w Sobótce.
Meta: Obok sali sportowej Gimnazjum Gminnego w Sobótce.
Trasa prowadzi drogami asfaltowymi wokół Góry Ślęży; Sobótka – Strzegomiany – Będkowice –
Sulistrowiczki – Przełęcz Tąpadła – Sady – Sobótka Zachodnia – Sobótka.
Różnica wysokości między najniższym i najwyższym punktem trasy – 208 m.

5.    UCZESTNICTWO:
Uczestnikiem zawodów mogą być osoby, które do dnia 24 marca 2018 roku ukończą 18 lat, opłacą wpisowe oraz w biurze zawodów podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.
Osoby, które dokonają  zgłoszenia i wpłaty wpisowego do dnia 19.03.2018 oraz zgłoszą zapotrzebowanie, mogą otrzymać bezpłatny nocleg z piątku na sobotę (z własnym śpiworem i materacem).

6.    ZGŁOSZENIA I WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH:
Zgłoszenia wyłącznie przez internet od dnia 02.10.2016, godz. 20:00 do dnia 22.03.2018 lub przekroczenia limitu 5000 zgłoszonych przez jedną z niżej wymienionych stron:
•    www.polmaratonlezanski.pl
•    www.maratonypolskie.pl
•    www.datasport.pl
•    www.soksir.sobotka.pl
Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe tylko w biurze zawodów bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego. W przypadku dużej ilości takich zgłoszeń organizator nie gwarantuje przyjęcia wszystkich zainteresowanych.
Za zgłoszenie uważa się wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.
Obowiązuje limit zgłoszeń 5000 osób. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.
Weryfikacja zawodników, przyjmowanie dodatkowych zgłoszeń, pobieranie opłaty startowej oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie 23 marca 2018 w godz. 16:00-20:00 oraz 24 marca 2018 w godz. 6:00 – 10:30 w Biurze Zawodów w Hali Sportowej Gimnazjum Gminnego im. Piotra Włostowica w Sobótce, ul. Świdnicka 20a.
Osoby, które zgłoszą się i dokonają opłaty startowej do 19.03.2018 otrzymają pamiątkowy numer startowy z wydrukowanym imieniem oraz opcjonalnie – ze zdjęciem.

7.    OPŁATA STARTOWA:
Płatności elektroniczne w systemie zapisów DATASPORT.
Wysokość opłaty jest uzależniona od kolejności wpłaty:
•    40 zł  – pierwsze 500 zgłoszeń
•    50 zł – od 501 do 1000 zgłoszeń
•    60 zł – od1001 do 2000 zgłoszeń
•    70 zł – od 2001 do 3000 zgłoszeń
•    80 zł – od 3001 do 4000 zgłoszeń
•    90 zł – od 4001 do 5000 zgłoszeń
Od 19 marca 2018 niezależnie od ilości zgłoszeń opłata wynosi 150 zł i będzie można jej dokonać on-line lub gotówką w biurze zawodów.
Opłata startowa  jest opłatą za uczestnictwo w Półmaratonie, a nie opłatą za pakiet startowy. Opłata ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Półmaratonu.

Wysokiej jakości koszulka z materiału technicznego jest dodatkowo płatna w wysokości 30 zł. Trzeba zaznaczyć to w formularzu zgłoszeniowym. Jeśli ktoś zdecyduje o dopłacie do koszulki po dokonaniu zgłoszenia może to zrobić w trybie edycji. Zadeklarowanie koszulki jest możliwe do 24.02.2017.

Opłata jest obniżona do 30 zł tylko w terminie do 31.10.2017  dla zawodników z gminy Sobótka oraz „Wiernych Ślężan”, czyli tych którzy ukończyli wszystkie wcześniejsze Półmaratony Ślężańskie (trzeba spełnić jeden z tych warunków). W formularzu zgłoszeniowym należy zaznaczyć stosowną opcję.

Członkowie Klubu Biegacza Sobótka z opłaconymi składkami (weryfikacja przez KB Sobótka) – wysokość opłaty 30 zł do 05.03.2017.
UWAGA osoby chcące skorzystać z tego przywileju. Po dokonaniu zgłoszenia, przed dokonaniem opłaty proszę o kontakt ze Skarbnikiem KB Sobótka.

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

Z opłaty startowej zwolnieni są:
– osoby z rocznika 1948 i starsze;
– osoby, które ukończyły wszystkie Maratony Ślężańskie i Półmaratony Ślężańskie (w sumie piętnaście biegów): Kazimierz KORDZIŃSKI, Piotr MAJEWSKI, Marek MUSIAŁ;
– najlepsi „Wierni Ślężanie”: Anna Hazubska,  Ryszard Janusz, Grzegorz Grablewski i Marek Gadziński.

Uczestnicy wnoszący opłatę startową zwykłymi przelewami i przekazami pocztowymi zobligowani są do fizycznej realizacji płatności w jak najkrótszym czasie po wygenerowaniu zlecenia wpłaty w systemie zapisów aby środki wpłynęły nie później niż 4 dni po dacie zlecenia płatności. W innych przypadkach Organizator ma prawo zarządać dopłaty lub zwrócić wpłatę jako wykonaną nieregulaminowo.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, przeniesieniu na innego uczestnika biegu oraz przeniesieniu na półmaraton w roku następnym.
W uzasadnionych przypadkach (kontuzja, wyjazd itp.) można dokonywać cesji zgłoszenia. Odbywa się to wyłącznie przez formularz zapisów DATASPORT. Jeżeli w momencie cesji obowiązuje wyższa opłata przyjmujący cesję dopłaca różnicę za pomocą formularza zgłoszeniowego DATASPORT. UWAGA: zmiana rozmiaru koszulki przy cesji jest możliwa tylko do 22.02.2017.

8.    KLASYFIKACJE:
– klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
– klasyfikacja generalna kobiet
– klasyfikacja generalna mężczyzn
– klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

– K18 – roczniki 2000 – 1994
– K25 – roczniki 1993 – 1989
– K30 – roczniki 1988 – 1984
– K35 – roczniki 1983 – 1979
– K40 – roczniki 1978 – 1974
– K45 – roczniki 1973 – 1969
– K50 – roczniki 1968 – 1964
– K55 – roczniki 1963 – 1959
– K60 – roczniki 1958 – 1954
– K65 – roczniki 1953 –1949
– K70 – roczniki 1948 i starsze
– M18 – roczniki 2000 – 1994
– M25 – roczniki 1993 – 1989
– M30 – roczniki 1988 – 1984
– M35 – roczniki 1983 – 1979
– M40 – roczniki 1978 – 1974
– M45 – roczniki 1973 – 1969
– M50 – roczniki 1968 – 1964
– M55 – roczniki 1963 – 1959
– M60 – roczniki 1958 – 1954
– M65 – roczniki 1953 – 1949
– M70 – roczniki 1948 – 1944
– M75 – roczniki 1943 – 1939
– M80 – roczniki 1938 i starsi

Klasyfikacja OPEN Kobiet i Klasyfikacja OPEN Mężczyzn wg przeliczników czasowych WORLD MASTERS ATHLETICS (Światowej Federacji Weteranów Lekkiej Atletyki). Przeliczniki są starannie opracowane i ciągle aktualizowane oddzielnie dla każdego rocznika i pozwalają porównywać jakość rezultatów bez względu na wiek!
– Mistrzostwa Policji w Półmaratonie Ślężańskim
– Mistrzostwa Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych nr 7 – Szkolnictwo Wojskowe
– Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwo Wojskowego
– Mistrzostwa WKB PIAST Wrocław w Półmaratonie (członkowie z opłaconymi składkami)
– klasyfikacja mieszkańców miasta i gminy Sobótka (osoby zameldowane na terenie gminy Sobótka)
– klasyfikacja mieszkańców powiatu świdnickiego (osoby zameldowane na terenie powiatu Świdnickiego)
– drużynowa: czterech  najlepszych zawodników z danej drużyny  w tym minimum jedna kobieta, pod warunkiem wpisania jednobrzmiącej nazwy drużyny na karcie zgłoszenia (o zwycięstwie decyduje najniższa suma czasów jej członków). UWAGA – ta klasyfikacja nie będzie nagradzana.

9.    KOMUNIKAT:
Komunikat i zdjęcia z imprezy dostępne będą natychmiast on-line na stronie www.datasport.pl oraz w tym samym dniu na stronie www.polmaratonlezanski.pl i www.maratonypolskie.pl.

10.    NAGRODY:
1. Sześć pierwszych osób w kategorii generalnej kobiet i w kategorii generalnej mężczyzn oraz po trzy w kategoriach wiekowych otrzymają statuetki lub puchary oraz nagrody pieniężne.
2. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej na konto bankowe jest wypełnienie i dostarczenie na adres organizatora, niezbędnych druków wymaganych przez Urząd Skarbowy, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy. Wzór druku jest do pobrania na stronie internetowej półmaratonu.
3. Nagrody pieniężne zdobyte przez zawodniczki i zawodników będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane osobiste konto bankowe zawodnika (nagrody nie będą wypłacane gotówką)
4. Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej. Nagrody te przechodzą na następnych w kolejności w kategorii.
5. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe, specjalnie bite na tę okazję medale.
6. Organizator planuje konkurs z losowaniem atrakcyjnych nagród wśród wszystkich, którzy ukończą bieg.
7. Uroczyste zakończenie i wręczenie nagród odbędzie się na terenie Gimnazjum Gminnego im. Piotra Włostowica w Sobótce, od godz. 14:15.
8. Od nagród rzeczowych, których wartość przekroczy 760 PLN brutto (kwota zwolniona od podatku dochodowego zgodnie z art.21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) zostanie pobrany podatek zgodnie z art.41 ust.4 tejże ustawy.
8. Warunkiem otrzymania nagród jest osobiste stawienie się na ceremonii wręczania nagród.
10. Puchary lub statuetki dla najlepszych sześciu kobiet i najlepszych sześciu mężczyzn w Klasyfikacji OPEN wg przeliczników czasowych WORLD MASTERS ATHLETICS .
11. Nagrody w pozostałych klasyfikacjach wg oddzielnych regulaminów.

11. POZOSTAŁE USTALENIA I INFORMACJE
1. Pomiar czasu z wykorzystaniem chipów bezzwrotnych w numerze startowym.
2. Każdy, kto w formularzu zgłoszeniowym poda swój nr tel. komórkowego po przekroczeniu linii mety otrzyma SMS-a ze swoim wynikiem. W oficjalnych wynikach możliwe są korekty ze względu na klasyfikację według czasów netto.
3. Ze strony www.datasport.pl będzie można pobrać plik i wydrukować samodzielnie certyfikat ukończenia.
4. Organizator zapewnia napoje (woda źródlana i napój izotoniczny) na trasie (7, 14, 18 km) i mecie oraz posiłek regeneracyjny po biegu.
5. Obowiązuje limit czasowy – 3 godziny.
6. Uczestnik który nie dobiegnie do mety do godziny 14:00 zobowiązany jest zejść z trasy i powinien skorzystać z autobusu jadącego za zawodnikami, aby dojechać do mety, ewentualnie poruszać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
7. Organizator zapewnia bezpłatną, fachową opiekę nad dziećmi startujących biegaczy. Prosimy zgłosić taką potrzebę jak najwcześniej.
8. Każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego z przodu  tak, aby był wyraźnie widoczny. Zabrania się zwijania, obcinania, jakiejkolwiek zmiany kształtu, zasłaniania całkowitego lub częściowego numeru startowego. Osoby, które nie dopełnią tego warunku nie zostaną sklasyfikowane.
9. Organizator nie gwarantuje otrzymania pakietu startowego dla osób wpłacających wpisowe w dniu zawodów.
10. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
11. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w czasie do 15 minut po zakończeniu biegu (tj. od godz.14:00 do 14:15). Będą one rozpatrywane natychmiast przez Sędziego Głównego. Warunkiem przyjęcia protestu jest wpłacenie kaucji 200 zł. Kaucja ta przepada w przypadku uznania protestu za bezzasadny.
12. Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Sędzia Główny. Jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
13. Ze względów bezpieczeństwa w Półmaratonie zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolony jest również bieg ze zwierzętami. Ze względu na charakter Półmaratonu zabrania się startu z kijkami (trekingowymi, narciarskimi, nordic walking itp.).
14. Warunkiem uczestnictwa w Półmaratonie jest również wyrażenie zgody na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z biegu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz udzielenie Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego na poszczególnych utworach wizerunku Uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku; zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i bilbordach; emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyrazi zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty z nim powiązane.
15. Organizator ma wprawo ograniczyć liczbę zgłoszeń. Decyzja ta zostanie ogłoszona w internecie.
16. Organizator zwraca uwagę Uczestników Półmaratonu na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Półmaratonu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Półmaratonie.
17. Strefy startowe: ELITA, poniżej 1:30, 1:30-1:45, 1:45-2:00, powyżej 2:00 będą zaznaczone na numerach startowych. Prosimy zawodników o ustawianie się na starcie we właściwej strefie.
18. Każdy zawodnik startujący w biegu powinien się ubezpieczyć w własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator ułatwia to i umożliwia niezależnie od terminu zgłoszenia dwa opcjonalne ubezpieczenia (trzeba zaznaczyć stosowną opcję na formularzu):
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (5zł)  (jeśli coś się stanie w trakcie zawodów, w drodze na zawody i w drodze powrotnej, ubezpieczenie – od godziny 00:00 do 23:59 w dniu zawodów), suma ubezpieczenia 10.000 PLN;
ubezpieczenie kosztów rezygnacji (8 zł) (jeśli z różnych powodów zgłoszony z opłaconym startowym nie będzie mógł wziąć udziału w zawodach), ubezpieczenie to obowiązuje od czasu zapisania się i opłacenia, do dnia Półmaratonu.
19. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów ustnych i pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń (obok Biura Zawodów), przed rozpoczęciem imprezy.
20. Uczestnik biegu ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki błędnego wprowadzenia danych podczas zgłoszenia do imprezy.
21. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

Dyrektor Biegu Wojciech Kacperski

PATRONI MEDIALNI

logo-maratonypolskielogo-runners-world  slowo-sportowe-logoradio-wroclaw-logo-2

PARTNERZY

CSWIiChLogo-greenlan-320px-132pxfotomaraton-pl