Start: 25 marca 2017
godz. 11:00 [ Sobótka Rynek ]

Regulamin/Rules


 1. Półmaraton Ślężański

Patron medialny: www.maratonypolskie.pl

W ramach Półmaratonu Ślężańskiego rozegrane będą:

Mistrzostwa Policji w Półmaratonie Ślężańskim

Mistrzostwa WKB PIAST Wrocław w Półmaratonie

Mistrzostwa Gminy Sobótka w Półmaratonie

Mistrzostwa Powiatu Świdnickiego w Półmaratonie.

 

 1. CELE:
 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej
 • promocja Sobótki i okolic Ślęży.

 

 1. ORGANIZATORZY:
 • Miasto i Gmina Sobótka (www.sobotka.pl)
 • Klub Biegacza Sobótka (www.kbsobotka.pl)
 • Ślężański Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sobótce (www.soksir.sobotka.pl)

Dyrektor Biegu – Wojciech Kacperski (stadion@soksir.sobotka.pl);
Honorowy Dyrektor Biegu – Antoni Stankiewicz (szef@antex.pl);
Sędzia Główny – Andrzej Puchacz (apuch@poczta.onet.pl).

 

 1. TERMIN i MIEJSCE:

19 marca 2016 (sobota), start o godz. 11:00 w Rynku, w Sobótce, powiat wrocławski.

 

 1. TRASA:

21,0975 km – atest, sierpień 2012. Nawierzchnia asfaltowa. Oznaczenia trasy co 1 km pionowymi znakami.

Start: Rynek w Sobótce.

Meta: Obok sali sportowej Gimnazjum Gminnego w Sobótce.

Trasa prowadzi drogami asfaltowymi wokół Góry Ślęży; Sobótka – Strzegomiany – Będkowice –

Sulistrowiczki – Przełęcz Tąpadła – Sady – Sobótka Zachodnia – Sobótka.

Różnica wysokości między najniższym i najwyższym punktem trasy – 208 m.

 

 1. UCZESTNICTWO:

Uczestnikiem zawodów mogą być osoby, które do dnia 19 marca 2016 roku ukończą 18 lat, opłacą wpisowe oraz w biurze zawodów podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.

Osoby, które nadeślą zgłoszenie, dokonają wpłaty wpisowego do dnia 12.03.2016 oraz zgłoszą zapotrzebowanie, mogą otrzymać bezpłatny nocleg z piątku na sobotę (z własnym śpiworem i materacem).

 

 1. ZGŁOSZENIA I WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH:

Zgłoszenia wyłącznie przez internet do dnia 12 marca 2016 na jedną z niżej wymienionych stron:

 • www.polmaratonlezanski.pl
 • www.maratonypolskie.pl
 • www.datasport.pl
 • www.soksir.sobotka.pl

Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe tylko w biurze zawodów w dniu imprezy bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego. W przypadku dużej ilości takich zgłoszeń organizator nie gwarantuje przyjęcia wszystkich zainteresowanych.

Obowiązuje limit zgłoszeń 4000 osób. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

Weryfikacja zawodników, przyjmowanie zgłoszeń, pobieranie opłaty startowej oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie 18 marca 2016 w godz. 16:00-20:00 oraz 19 marca 2016 w godz. 6:00 – 10:30 w Biurze Zawodów w Hali Sportowej Gimnazjum Gminnego im. Piotra Włostowica w Sobótce, ul. Świdnicka 20a.
Osoby, które zgłoszą się i dokonają opłaty startowej do 1 marca 2016 otrzymają pamiątkowy numer startowy z wydrukowanym imieniem i nazwiskiem oraz opcjonalnie – ze zdjęciem.

 

 1. OPŁATA STARTOWA:

Płatności elektroniczne w systemie zapisów DATASPORT.

Wysokość opłaty jest uzależniona od terminu jej wniesienia:

 • 40 zł do 15 listopada 2015 r.
 • 50 zł od 16 listopada do 31 grudnia 2015 r.
 • 60 zł od 1 stycznia do 31 stycznia 2016 r.
 • 70 zł od 1 lutego do 29 lutego 2016 r.
 • 80 zł od 1 marca do 12 marca 2016 r.

Po tym terminie opłata wynosi 100 zł i będzie można jej dokonać gotówką w biurze zawodów w dniu imprezy.

Koszulka z materiału technicznego jest dodatkowo płatna w wysokości 20zł. Trzeba zaznaczyć to w formularzu zgłoszeniowym. Zadeklarowanie koszulki jest możliwe do 29.02.2016.

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej. Opłata jest obniżona do 30zł tylko w pierwszym terminie (do 15 listopada 2015 r.) dla zawodników z gminy Sobótka oraz wszystkich, którzy ukończyli osiem Półmaratonów Ślężańskich (trzeba spełnić jeden z tych warunków). W formularzu zgłoszeniowym należy zaznaczyć stosowną opcję.

Członkowie Klubu Biegacza Sobótka z opłaconymi składkami (weryfikacja przez KB Sobótka) – wysokość opłaty 30zł do 29.02.2016.

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

Z opłaty startowej zwolnieni są:

– osoby z rocznika 1946 i starsze;

– osoby, które ukończyły wszystkie Maratony Ślężańskie i Półmaratony Ślężańskie (w sumie piętnaście biegów): Kazimierz KORDZIŃSKI, Piotr MAJEWSKI, Marek MUSIAŁ;

– najlepsi „Wierni Ślężanie”: Anna Hazubska, Adam Ambrozik, Ryszard Janusz i Norbert Czapka.

– Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, przeniesieniu na innego uczestnika biegu oraz przeniesieniu na półmaraton w roku następnym.

W uzasadnionych przypadkach (kontuzja, wyjazd itp.) można dokonywać cesji zgłoszenia. Odbywa się to wyłącznie przez formularz zapisów DATASPORT. Jeżeli w momencie cesji obowiązuje wyższa opłata przyjmujący cesję dopłaca różnicę za pomocą formularza zgłoszeniowego DATASPORT. UWAGA: zmiana rozmiaru koszulki przy cesji jest możliwa tylko do 29.02.2016.

 

 1. KLASYFIKACJE:

– klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

– klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

– K18 – roczniki 1998 – 1992

– K25 – roczniki 1991 – 1987

– K30 – roczniki 1986 – 1982

– K35 – roczniki 1981 – 1977

– K40 – roczniki 1976 – 1972

– K45 – roczniki 1971 – 1967

– K50 – roczniki 1966 – 1962

– K55 – roczniki 1961 – 1957

– K60 – roczniki 1956 – 1952

– K65 – roczniki 1951 –1947

– K70 – roczniki 1946 i starsze

– M18 – roczniki 1998 – 1992

– M25 – roczniki 1991 – 1987

– M30 – roczniki 1986 – 1982

– M35 – roczniki 1981 – 1977

– M40 – roczniki 1976 – 1972

– M45 – roczniki 1971 – 1967

– M50 – roczniki 1966 – 1962

– M55 – roczniki 1961 – 1957

– M60 – roczniki 1956 – 1952

– M65 – roczniki 1951 – 1947

– M70 – roczniki 1946 – 1942

– M75 – roczniki 1941 – 1937

– M80 – roczniki 1936 i starsi

– Mistrzostwa Policji w Półmaratonie Ślężańskim

– Mistrzostwa WKB PIAST Wrocław w Półmaratonie (członkowie z opłaconymi składkami)

– klasyfikacja mieszkańców miasta i gminy Sobótka (osoby zameldowane na terenie gminy Sobótka)

– klasyfikacja mieszkańców powiatu świdnickiego (osoby zameldowane na terenie powiatu Świdnickiego)

 1. KOMUNIKAT:

Komunikat i zdjęcia z imprezy dostępne będą natychmiast on-line na stronie www.datasport.pl oraz w tym samym dniu na stronie www.polmaratonlezanski.pl i www.maratonypolskie.pl.

 1. NAGRODY:
  1. Sześć pierwszych osób w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn oraz po trzy w kategoriach wiekowych otrzymają statuetki lub puchary oraz nagrody pieniężne.
 1. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej na konto bankowe jest wypełnienie i dostarczenie na adres organizatora, niezbędnych druków wymaganych przez Urząd Skarbowy, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy. Wzór druku jest do pobrania na stronie internetowej półmaratonu.
 1. Nagrody pieniężne zdobyte przez zawodniczki i zawodników będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane osobiste konto bankowe zawodnika (nagrody nie będą wypłacane gotówką)
 2. Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej. Nagrody te przechodzą na następnych w kolejności w kategorii wiekowej.
 1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe, specjalnie bite na tę okazję medale.
 1. Organizator planuje losowanie atrakcyjnych nagród wśród wszystkich, którzy ukończą bieg.
 2. Uroczyste zakończenie i wręczenie nagród odbędzie się na terenie Gimnazjum Gminnego im. Piotra Włostowica w Sobótce, od godz. 14:15.
 1. Od nagród rzeczowych, których wartość przekroczy 760 PLN brutto (kwota zwolniona od podatku dochodowego zgodnie z art.21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) zostanie pobrany podatek zgodnie z art.41 ust.4 tejże ustawy.
 2. Warunkiem otrzymania nagród jest osobiste stawienie się na ceremonii wręczania nagród.11. POZOSTAŁE USTALENIA I INFORMACJE
  1.
  Pomiar czasu z wykorzystaniem chipów bezzwrotnych w numerze startowym.
  2. Każdy, kto w formularzu zgłoszeniowym poda swój nr tel. komórkowego po przekroczeniu linii mety otrzyma SMS-a ze swoim wynikiem. W oficjalnych wynikach możliwe są korekty ze względu na klasyfikację według czasów netto.
 1. Ze strony www.datasport.pl będzie można pobrać plik i wydrukować samodzielnie certyfikat ukończenia.
 1. Organizator zapewnia napoje (woda źródlana i napój izotoniczny) na trasie (7, 14, 18 km) i mecie oraz posiłek regeneracyjny po biegu.
 1. Obowiązuje limit czasowy – 3 godziny.
 2. Uczestnik który nie dobiegnie do mety do godziny 14:00 zobowiązany jest zejść z trasy i powinien skorzystać z autobusu jadącego za zawodnikami, aby dojechać do mety, ewentualnie poruszać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
 1. Organizator zapewnia bezpłatną, fachową opiekę nad dziećmi startujących biegaczy. Prosimy zgłosić taką potrzebę jak najwcześniej.
 1. Każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego z przodu na piersi; osoby, które nie dopełnią tego warunku nie zostaną sklasyfikowane.
 1. Organizator nie gwarantuje otrzymania pakietu startowego dla osób wpłacających wpisowe
  w dniu zawodów.
 2. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami ustawy
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w czasie do 15 minut po zakończeniu biegu (tj. od godz.14:00 do 14:15). Będą one rozpatrywane natychmiast przez Sędziego Głównego. Warunkiem przyjęcia protestu jest wpłacenie kaucji 200 zł. Kaucja ta przepada w przypadku uznania protestu za bezzasadny.
 1. Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Sędzia Główny. Jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
 1. Ze względów bezpieczeństwa w Półmaratonie zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolony jest również bieg ze zwierzętami. Ze względu na charakter Półmaratonu zabrania się startu z kijkami (trekingowymi, narciarskimi, nordic walking itp.).
 2. Warunkiem uczestnictwa w Półmaratonie jest również wyrażenie zgody na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z biegu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz udzielenie Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego na poszczególnych utworach wizerunku Uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku; zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i bilbordach; emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyrazi zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty z nim powiązane.
 3. Organizator zwraca uwagę Uczestników Półmaratonu na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Półmaratonu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Półmaratonie.
 4. Każdy zawodnik startujący w biegu powinien się ubezpieczyć w własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów ustnych i pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń (obok Biura Zawodów), przed rozpoczęciem imprezy.
 6. Uczestnik biegu ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki błędnego wprowadzenia danych podczas zgłoszenia do imprezy.
 7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

 

Dyrektor Biegu

Wojciech Kacperski

PATRONI MEDIALNI

logo-maratonypolskielogo-runners-world  slowo-sportowe-logoradio-wroclaw-logo-2

PARTNERZY

fotomaraton-pl