13. PANAS PÓŁMARATON ŚLĘŻAŃSKI
Start: 21.03.2020 godz. 11:00 [Sobótka Rynek]!

Regulamin/Rules

12. PANAS Półmaraton Ślężański Regulamin

Patron medialny: www.maratonypolskie.pl

W ramach Półmaratonu Ślężańskiego rozegrane będą:

Mistrzostwa Policji w Półmaratonie Ślężańskim

Mistrzostwa Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych nr 7 – Szkolnictwo Wojskowe

Mistrzostwa Akademii Wojsk Lądowych

Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwo Wojskowego

Mistrzostwa WKB PIAST Wrocław w Półmaratonie

Mistrzostwa Gminy Sobótka w Półmaratonie

Mistrzostwa Powiatu Świdnickiego w Półmaratonie Ślężańskim

 

 1. CELE:
 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej
 • promocja Sobótki i okolic Ślęży.

 

 1. ORGANIZATORZY:
 • Miasto i Gmina Sobótka (www.sobotka.pl)
 • Klub Biegacza Sobótka (www.kbsobotka.pl)
 • Ślężański Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sobótce (www.soksir.sobotka.pl)
 • Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu (www.cswiich.wp.mil.pl)

Dyrektor Biegu – Wojciech Kacperski (stadion@soksir.sobotka.pl);

Honorowy Dyrektor Biegu – Antoni Stankiewicz (szef@antex.pl);

Sędzia Główny – Andrzej Puchacz (apuch@poczta.onet.pl).

 

 

III.    TERMIN i MIEJSCE:

23 marca 2019, sobota,, start o godz. 11:00 w Rynku, w Sobótce, powiat wrocławski.

 

 1. TRASA:

21,0975 km – atest PZLA Nawierzchnia asfaltowa. Oznaczenia trasy co 1 km pionowymi znakami.

Start: Rynek w Sobótce.

Meta: Obok sali sportowej Gimnazjum Gminnego w Sobótce.

Trasa prowadzi drogami asfaltowymi wokół Góry Ślęży; Sobótka – Strzegomiany – Będkowice –

Sulistrowiczki – Przełęcz Tąpadła – Sady – Sobótka Zachodnia – Sobótka.

Różnica wysokości między najniższym i najwyższym punktem trasy – 208 m.

 

 1. UCZESTNICTWO:

Uczestnikiem zawodów mogą być osoby, które do dnia 23 marca 2019 roku ukończą 18 lat, opłacą wpisowe oraz w biurze zawodów podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.

Osoby, które dokonają  zgłoszenia i wpłaty wpisowego do dnia 16.03.2019 oraz zgłoszą zapotrzebowanie, mogą (w miarę posiadania wolnych miejsc) otrzymać bezpłatny nocleg z piątku na sobotę (z własnym śpiworem i materacem).

 

 1. ZGŁOSZENIA I WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH:

Zgłoszenia wyłącznie przez internet od dnia  1.10.2018, godz. 20:00 do dnia 9.03.2019 lub przekroczenia limitu 5000 zgłoszonych przez jedną z niżej wymienionych stron:

 • www.polmaratonlezanski.pl
 • www.maratonypolskie.pl
 • www.datasport.pl
 • www.soksir.sobotka.pl

Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe tylko w biurze zawodów bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego. W przypadku dużej ilości takich zgłoszeń organizator nie gwarantuje przyjęcia wszystkich zainteresowanych.

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

Obowiązuje limit zgłoszeń 5000 osób. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

Weryfikacja zawodników, przyjmowanie dodatkowych zgłoszeń, pobieranie opłaty startowej oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie 22 marca 2019 w godz. 16:00-20:00 oraz 23 marca 2019 w godz. 6:00 – 10:30, w Biurze Zawodów, w Hali Sportowej Gimnazjum Gminnego im. Piotra Włostowica w Sobótce, ul. Świdnicka 20a.

Osoby, które zgłoszą się i dokonają opłaty startowej do 16.03.2019 otrzymają pamiątkowy numer startowy z wydrukowanym imieniem.

 

VII.    OPŁATA STARTOWA:

Płatności elektroniczne w systemie zapisów DATASPORT.

Wysokość opłaty jest uzależniona od kolejności wpłaty:

 • 50 zł – pierwsze 500 zgłoszeń
 • 60 zł – od 501 do 1000 zgłoszeń
 • 70 zł – od 1001 do 2000 zgłoszeń
 • 80 zł – od 2001 do 3000 zgłoszeń
 • 90 zł – od 3001 do 4000 zgłoszeń
 • 100 zł – od 4001 do 5000 zgłoszeń

Od 9. marca 2019 niezależnie od ilości zgłoszeń opłata wynosi 150 zł i będzie można jej dokonać  gotówką w biurze zawodów.

Opłata startowa  jest opłatą za uczestnictwo w Półmaratonie, a nie opłatą za pakiet startowy. Opłata ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Półmaratonu.

 

Wysokiej jakości koszulka z materiału technicznego jest dodatkowo płatna w wysokości 35 zł. Trzeba zaznaczyć to w formularzu zgłoszeniowym. Jeśli ktoś zdecyduje o dopłacie do koszulki po dokonaniu zgłoszenia może to zrobić w trybie edycji. Zadeklarowanie koszulki jest możliwe do 23.02.2019.

 

Opłata jest obniżona do 30 zł tylko w terminie do 31.10.2018  dla zawodników z gminy Sobótka oraz „Wiernych Ślężan”, czyli tych, którzy ukończyli wszystkie dotychczasowe Półmaratony Ślężańskie (trzeba spełnić jeden z tych warunków). W formularzu zgłoszeniowym należy zaznaczyć stosowną opcję.

 

Członkowie Klubu Biegacza Sobótka z opłaconymi składkami (weryfikacja przez KB Sobótka) – wysokość opłaty 30 zł do 4.03.2019.

UWAGA!  Osoby chcące skorzystać z tego przywileju. Po negatywnej weryfikacji będzie konieczna dopłata.

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

Z opłaty startowej zwolnieni są:

– osoby z rocznika 1949 i starsze;

– osoby, które ukończyły wszystkie Maratony Ślężańskie i Półmaratony Ślężańskie (w sumie piętnaście biegów): Kazimierz KORDZIŃSKI, Piotr MAJEWSKI, Marek MUSIAŁ;

– najlepsi „Wierni Ślężanie”: Anna Hazubska,  Ryszard Janusz, Grzegorz Grablewski i Marek Gadziński.

 

Uczestnicy wnoszący opłatę startową zwykłymi przelewami i przekazami pocztowymi zobligowani są do fizycznej realizacji płatności w jak najkrótszym czasie po wygenerowaniu zlecenia wpłaty w systemie zapisów aby środki wpłynęły nie później niż 4 dni po dacie zlecenia płatności. W innych przypadkach Organizator ma prawo zażądać dopłaty lub zwrócić wpłatę jako wykonaną nieregulaminowo.

 

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, przeniesieniu na inne go uczestnika biegu oraz przeniesieniu na Półmaraton Ślężański w roku następnym.

W uzasadnionych przypadkach (kontuzja, wyjazd itp.) można dokonywać cesji zgłoszenia. Odbywa się to wyłącznie przez formularz zapisów DATASPORT. Opłata administracyjna za cesję – 20zł.
UWAGA: zmiana rozmiaru koszulki przy cesji jest możliwa tylko do 21.02.2019.

 

Warunkiem wystawienia faktury jest przesłanie   na adres email: biuro@soksir.sobotka.pl, najpóźniej w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano wpłaty wszystkich danych wymaganych do wystawienia  faktury, tj. danych na które ma zostać wystawiony  rachunek , potwierdzenia wpłaty, adresu na który ma zostać wysłana  faktura.
W tytule wiadomości powinno być wpisane: „ faktura za 12 Panas Półmaraton Ślężański”.

 

 

VIII.    KLASYFIKACJE:

– klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

– klasyfikacja generalna kobiet

– klasyfikacja generalna mężczyzn

– klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn co 5 lat wg roku urodzenia:

 

– K18
– K25
– K30
– K35
– K40
– K45
– K50
– K55
– K60
– K65
– K70 – roczniki 1949 i starsi
– M18
– M25
– M30
– M35
– M40
– M45
– M50
– M55
– M60
– M65
– M70
– M75
– M80 – roczniki 1939 i starsi

 

Klasyfikacja OPEN Kobiet i Klasyfikacja OPEN Mężczyzn wg przeliczników czasowych WORLD MASTERS ATHLETICS (Światowej Federacji Weteranów Lekkiej Atletyki). Przeliczniki są starannie opracowane i ciągle aktualizowane oddzielnie dla każdego rocznika i pozwalają porównywać jakość rezultatów bez względu na wiek!

– Mistrzostwa Policji w Półmaratonie Ślężańskim (dotyczy polskich policjantów)

– Mistrzostwa Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych nr 7 – Szkolnictwo Wojskowe

– Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwo Wojskowego

– Mistrzostwa WKB PIAST Wrocław w Półmaratonie (członkowie z opłaconymi składkami)

 • klasyfikacja mieszkańców miasta i gminy Sobótka (osoby zameldowane na terenie gminy Sobótka)
 • klasyfikacja mieszkańców powiatu świdnickiego (osoby zameldowane na terenie powiatu Świdnickiego) UWAGA – ta klasyfikacja nie będzie nagradzana.

– drużynowa: czterech  najlepszych zawodników z danej drużyny  w tym minimum jedna kobieta, pod warunkiem wpisania jednobrzmiącej nazwy drużyny na karcie zgłoszenia (o zwycięstwie decyduje najniższa suma czasów jej członków). UWAGA – ta klasyfikacja nie będzie nagradzana.

 

 1. KOMUNIKAT:

Komunikat i zdjęcia z imprezy dostępne będą natychmiast on-line na stronie www.datasport.pl oraz w tym samym dniu na stronie www.polmaratonlezanski.pl i www.maratonypolskie.pl.

 

 1. NAGRODY:
 2. Sześć pierwszych osób w kategorii generalnej kobiet i w kategorii generalnej mężczyzn oraz po trzy w kategoriach wiekowych otrzymają statuetki lub puchary oraz nagrody pieniężne.
 3. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej na konto bankowe jest wypełnienie i dostarczenie na adres organizatora, niezbędnych druków wymaganych przez Urząd Skarbowy, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy. Wzór druku jest do pobrania na stronie internetowej półmaratonu.
 4. Nagrody pieniężne będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane osobiste konto bankowe zawodnika (nagrody nie będą wypłacane gotówką)
 5. Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej. Nagrody te przechodzą na następnych w kolejności w kategorii.
 6. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe, specjalnie bite na tę okazję medale.
 7. Organizator planuje konkurs z losowaniem atrakcyjnych nagród wśród wszystkich, którzy ukończą bieg.
 8. Uroczyste zakończenie i wręczenie nagród odbędzie się na terenie Gimnazjum Gminnego im. Piotra Włostowica w Sobótce, od godz. 14:15.
 9. Od nagród rzeczowych, których wartość przekroczy 760 PLN brutto (kwota zwolniona od podatku dochodowego zgodnie z art.21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) zostanie pobrany podatek zgodnie z art.41 ust.4 tejże ustawy.
 10. Warunkiem otrzymania nagród jest osobiste stawienie się na ceremonii wręczania nagród.
 11. Puchary lub statuetki dla najlepszych trzech kobiet i najlepszych trzech mężczyzn w Klasyfikacji OPEN wg przeliczników czasowych WORLD MASTERS ATHLETICS .
 12. Nagrody w pozostałych klasyfikacjach wg oddzielnych regulaminów.
 13. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 14. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 922). Przekazanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora.
 15. Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane:
 • w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu,
 • w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz 922).
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom informacji handlowych i marketingowych od podmiotów powiązanych z Organizatorem. Uczestnik upoważnia Organizatora do przetwarzania danych osobowych na przekazywanie Uczestnikowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na wskazany adres e-mail i/lub nr telefonu, informacji handlowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu i funkcjonowania Strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia).
 3. Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Organizatora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej platnosci.pl są szyfrowane.
 4. Administratorem danych osobowych jest organizator.
 5. Na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz zasad korzystania ze strony internetowej odpowiada Organizator. Dane kontaktowe udostępnione są na stronie internetowej.

 

XII. POZOSTAŁE USTALENIA I INFORMACJE

 1. Pomiar czasu z wykorzystaniem chipów bezzwrotnych w numerze startowym.
 2. Każdy, kto w formularzu zgłoszeniowym poda swój nr tel. komórkowego po przekroczeniu linii mety otrzyma SMS-a ze swoim wynikiem. W oficjalnych wynikach możliwe są korekty ze względu na klasyfikację według czasów netto.
 3. Ze strony www.datasport.pl będzie można pobrać plik i wydrukować samodzielnie certyfikat ukończenia.
 4. Organizator zapewnia napoje (woda źródlana i napój izotoniczny) na trasie (7, 14, 18 km) i mecie oraz posiłek regeneracyjny po biegu.
 5. Obowiązuje limit czasowy – 3 godziny.
 6. Uczestnik który nie dobiegnie do mety do godziny 14:00 zobowiązany jest zejść z trasy i powinien skorzystać z autobusu jadącego za zawodnikami, aby dojechać do mety, ewentualnie poruszać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
 7. Organizator zapewnia bezpłatną, fachową opiekę nad dziećmi startujących biegaczy. Prosimy zgłosić taką potrzebę jak najwcześniej.
 8. Każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego z przodu tak, aby był wyraźnie widoczny. Zabrania się zwijania, obcinania, jakiejkolwiek zmiany kształtu, zasłaniania całkowitego lub częściowego numeru startowego. Osoby, które nie dopełnią tego warunku nie zostaną sklasyfikowane.
 9. Organizator nie gwarantuje otrzymania pakietu startowego dla osób wpłacających wpisowe w Biurze Zawodów.
 10. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w czasie do 15 minut po zakończeniu biegu (tj. od godz.14:00 do 14:15). Będą one rozpatrywane natychmiast przez Sędziego Głównego. Warunkiem przyjęcia protestu jest wpłacenie kaucji 200 zł. Kaucja ta przepada w przypadku uznania protestu za bezzasadny.
 11. Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Sędzia Główny. Jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
 12. Ze względów bezpieczeństwa w Półmaratonie zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolony jest również bieg ze zwierzętami. Ze względu na charakter Półmaratonu zabrania się startu z kijkami (trekingowymi, narciarskimi, nordic walking itp.).
 13. Organizator ma prawo ograniczyć liczbę zgłoszeń. Decyzja ta zostanie ogłoszona w internecie.
 14. Organizator zwraca uwagę Uczestników Półmaratonu na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Półmaratonu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Półmaratonie.
 15. Strefy startowe: ELITA, poniżej 1:30, 1:30-1:45, 1:45-2:00, powyżej 2:00 będą zaznaczone na numerach startowych. Prosimy zawodników o ustawianie się na starcie we właściwej strefie.
 16. Każdy zawodnik startujący w biegu powinien się ubezpieczyć w własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 17. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów ustnych i pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń (obok Biura Zawodów), przed rozpoczęciem imprezy.
 18. Uczestnik biegu ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki błędnego wprowadzenia danych podczas zgłoszenia do imprezy.
 19. 19. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

 

Dyrektor  Biegu

Wojciech Kacperski

 

PATRONI MEDIALNI

logo-maratonypolskie  radio-wroclaw-logo-2

PARTNERZY

Logo-greenlan-320px-132pxfotomaraton-pl