13. PANAS PÓŁMARATON ŚLĘŻAŃSKI
Start: 02.10.2021 godz. 10:00 [Sobótka Rynek]

Zapis internetowe zakończone (4740 zgłoszonych)

Zwiększony do 4200 zgłoszonych, którzy opłacili startowe został wyczerpany.

Teraz zgłoszenie i opłacenie startu gotówką będzie możliwe tylko w biurze zawodów w dniu imprezy. W przypadku dużej ilości takich zgłoszeń organizator nie gwarantuje przyjęcia wszystkich zainteresowanych i pełnego pakietu startowego.

Komentarze są… niedostępne.