16. NOWALIJKA PÓŁMARATON ŚLĘŻAŃSKI
Start: 23.03.2024 godz. 11:00 [Sobótka Rynek]

Regulamin/Rules

Regulamin/Rules

13. PANAS Półmaraton Ślężański
REGULAMIN
Patron medialny: www.maratonypolskie.pl
W ramach Półmaratonu Ślężańskiego rozegrane będą:
Mistrzostwa Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych nr 7 – Szkolnictwo Wojskowe
Mistrzostwa Akademii Wojsk Lądowych
Mistrzostwa Policji w Półmaratonie Ślężańskim
Mistrzostwa WKB PIAST Wrocław w Półmaratonie
Mistrzostwa Strzeblowskich Kopalni Surowców Mineralnych
Mistrzostwa Gminy Sobótka w Półmaratonie

I. CELE:
• popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej
• promocja Sobótki i okolic Ślęży.

II. ORGANIZATORZY:
• Miasto i Gmina Sobótka (www.sobotka.pl)
• Klub Biegacza Sobótka (www.kbsobotka.pl)
• Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sobótce (www.sport.sobotka.pl)
• Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Sobótce (info@sp1sobotka.pl)
• Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu (www.cswiich.wp.mil.pl)

Dyrektor Biegu – Wojciech Kacperski (dyrektor@sport.sobotka.pl);
Honorowy Dyrektor Biegu – Antoni Stankiewicz (szef@antex.pl);
Sędzia Główny – Andrzej Puchacz (apuch@poczta.onet.pl).

III. TERMIN i MIEJSCE:
21. marca 2020, sobota, start o godz. 11:00 w Rynku, w Sobótce, powiat wrocławski.

IV. TRASA:
21,0975 km – atest PZLA. Nawierzchnia asfaltowa. Oznaczenia trasy co 1 km pionowymi znakami.
Start: Rynek w Sobótce.
Meta: obok sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobótce.
Trasa prowadzi drogami asfaltowymi wokół Góry Ślęży; Sobótka – Strzegomiany – Będkowice –
Sulistrowiczki – Przełęcz Tąpadła – Sady – Sobótka Zachodnia – Sobótka.
Różnica wysokości między najniższym i najwyższym punktem trasy – 208 m.

V. UCZESTNICTWO:
Uczestnikiem zawodów mogą być osoby, które do dnia 21. marca 2020 roku ukończą 18 lat, opłacą wpisowe oraz w biurze zawodów podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.
Osoby, które dokonają zgłoszenia i wpłaty wpisowego do dnia 15.03.2020 oraz zgłoszą zapotrzebowanie, mogą (w miarę posiadania wolnych miejsc) otrzymać bezpłatny nocleg z piątku na sobotę (z własnym śpiworem i materacem).

VI. ZGŁOSZENIA I WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH:
Zgłoszenia wyłącznie przez internet od dnia 1.10.2019, godz. 20:00 do dnia 8.03.2020 lub przekroczenia limitu 5000 zgłoszonych przez jedną z niżej wymienionych stron:
• www.polmaratonlezanski.pl
• www.maratonypolskie.pl
• www.datasport.pl
• www.sport.sobotka.pl
Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe tylko w biurze zawodów bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego. W przypadku dużej ilości takich zgłoszeń organizator nie gwarantuje przyjęcia wszystkich zainteresowanych.
Za zgłoszenie uważa się wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.
Obowiązuje limit zgłoszeń 5000 osób. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.
Weryfikacja zawodników, przyjmowanie dodatkowych zgłoszeń, pobieranie opłaty startowej oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie 20. marca 2020 w godz. 16:00-20:00 oraz 21. marca 2020 w godz. 6:00 – 10:30, w Biurze Zawodów, w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Sobótce, ul. Świdnicka 20a.
Osoby, które zgłoszą się i dokonają opłaty startowej do 08.03.2020 otrzymają pamiątkowy numer startowy z wydrukowanym imieniem i opcjonalnie zdjęciem.
VII. OPŁATA STARTOWA:
Płatności elektroniczne w systemie zapisów DATASPORT.
Wysokość opłaty jest uzależniona od kolejności wpłaty:
• 50 zł – pierwsze 500 zgłoszeń
• 60 zł – od 501 do 1000 zgłoszeń
• 70 zł – od 1001 do 2000 zgłoszeń
• 80 zł – od 2001 do 3000 zgłoszeń
• 90 zł – od 3001 do 4000 zgłoszeń
• 100 zł – od 4001 do 5000 zgłoszeń
Od 8. marca 2020 niezależnie od ilości zgłoszeń opłata wynosi 150 zł i będzie można jej dokonać gotówką w biurze zawodów.
Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Półmaratonie, a nie opłatą za pakiet startowy. Opłata ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Półmaratonu.
Wysokiej jakości koszulka z materiału technicznego jest dodatkowo płatna w wysokości 40 zł. Trzeba zaznaczyć to w formularzu zgłoszeniowym. Jeśli ktoś zdecyduje o dopłacie do koszulki po dokonaniu zgłoszenia może to zrobić w trybie edycji. Zadeklarowanie koszulki jest możliwe do 23.02.2020.
Opłata jest obniżona do 30 zł tylko w terminie do 31.10.2018 dla zawodników z gminy Sobótka oraz „Wiernych Ślężan”, czyli tych, którzy ukończyli wszystkie dotychczasowe Półmaratony Ślężańskie (trzeba spełnić jeden z tych warunków). W formularzu zgłoszeniowym należy zaznaczyć stosowną opcję.
Członkowie Klubu Biegacza Sobótka z opłaconymi składkami (weryfikacja przez KB Sobótka) – wysokość opłaty 30 zł do 3.03.2020.
UWAGA! Osoby chcące skorzystać z tego przywileju. Po negatywnej weryfikacji będzie konieczna dopłata.
Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.
Z opłaty startowej zwolnieni są:
– osoby z rocznika 1950 i starsze;
– osoby, które ukończyły wszystkie Maratony Ślężańskie i Półmaratony Ślężańskie (w sumie piętnaście biegów): Kazimierz KORDZIŃSKI, Piotr MAJEWSKI, Marek MUSIAŁ;
– najlepsi „Wierni Ślężanie”: Anna Hazubska, Ryszard Janusz, Grzegorz Grablewski i Marek Gadziński.
Uczestnicy wnoszący opłatę startową zwykłymi przelewami i przekazami pocztowymi zobligowani są do fizycznej realizacji płatności w jak najkrótszym czasie po wygenerowaniu zlecenia wpłaty w systemie zapisów aby środki wpłynęły nie później niż 4 dni po dacie zlecenia płatności. W innych przypadkach Organizator ma prawo zażądać dopłaty lub zwrócić wpłatę jako wykonaną nieregulaminowo.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, przeniesieniu na inne go uczestnika biegu oraz przeniesieniu na Półmaraton Ślężański w roku następnym.
W uzasadnionych przypadkach (kontuzja, wyjazd itp.) można dokonywać cesji zgłoszenia. Odbywa się to wyłącznie przez formularz zapisów DATASPORT. Opłata administracyjna za cesję – 20 zł.
UWAGA: zmiana rozmiaru koszulki przy cesji jest możliwa tylko do 20.02.2020.

Faktury wystawiane będą po 1 lutego 2020r do 31 marca 2020r. po zaksięgowaniu wpłaty na koncie organizatora. Warunkiem wystawienia faktury jest przesłanie na adres email: biuro@sport.sobotka.pl wszystkich danych wymaganych do wystawienia faktury, tj. danych na które ma zostać wystawiony rachunek, potwierdzenia wpłaty, adresu na który ma zostać wysłana faktura.
W tytule wiadomości powinno być wpisane: „faktura za 13. Panas Półmaraton Ślężański”.

VIII. KLASYFIKACJE:
– klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
– klasyfikacja generalna kobiet
– klasyfikacja generalna mężczyzn
– klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn co 5 lat wg roku urodzenia:
– K18 – od 18 do 24 lat
– K25 – od 25 do 29 lat
– K30 – od 30 do 34 lat
– K35 – od 35 do 39 lat
– K40 – od 40 do 44 lat
– K45 – od 45 do 49 lat
– K50 – od 50 do 54 lat
– K55 – od 55 do 59 lat
– K60 – od 60 do 64 lat
– K65 – od 65 do 69 lat
– K70 – 70 lat i powyżej
– M18 – od 18 do 24 lat
– M25 – od 25 do 29 lat
– M30 – od 30 do 34 lat
– M35 – od 35 do 39 lat
– M40 – od 40 do 44 lat
– M45 – od 45 do 49 lat
– M50 – od 50 do 54 lat
– M55 – od 55 do 59 lat
– M60 – od 60 do 64 lat
– M65 – od 65 do 69 lat
– M70 – od 70 do 74 lat
– M75 – od 75 do 79 lat
– M80 – 80 lat i powyżej

– Klasyfikacja open kobiet i klasyfikacja open mężczyzn wg przeliczników czasowych WORLD MASTERS ATHLETICS (Światowego Związku Weteranów Lekkiej Atletyki). Przeliczniki są starannie opracowane i ciągle aktualizowane oddzielnie dla każdego rocznika i pozwalają porównywać jakość rezultatów bez względu na wiek.
– Mistrzostwa Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych nr 7 – Szkolnictwo Wojskowe
– Mistrzostwa Akademii Wojsk Lądowych
– Mistrzostwa Policji w Półmaratonie Ślężańskim (dotyczy polskich policjantów)
– Mistrzostwa WKB PIAST Wrocław w Półmaratonie (członkowie z opłaconymi składkami na rok 2020)
– Mistrzostwa Strzeblowskich Kopalni Surowców Mineralnych
– Mistrzostwa miasta i gminy Sobótka (osoby zameldowane na terenie gminy Sobótka) w półmaratonie.
– Drużynowa: pięciu najlepszych zawodników z danej drużyny w tym minimum jedna kobieta, pod warunkiem wpisania jednobrzmiącej nazwy drużyny na karcie zgłoszenia (o zwycięstwie decyduje najniższa suma czasów jej członków). UWAGA – ta klasyfikacja nie będzie nagradzana.
– Małżeństw – suma czasów małżonków. Klasyfikacja będzie nagradzana jeśli znajdzie się fundator nagród

IX. KOMUNIKAT:
Komunikat i zdjęcia z imprezy dostępne będą natychmiast on-line na stronie www.datasport.pl oraz w tym samym dniu na stronie www.polmaratonlezanski.pl i www.maratonypolskie.pl.

X. NAGRODY:
1. Sześć pierwszych osób w kategorii generalnej kobiet i w kategorii generalnej mężczyzn oraz po trzy w kategoriach wiekowych otrzymają statuetki lub puchary oraz nagrody pieniężne.
2. Nagroda finansowa dla najlepszego Polaka i najlepszej Polki.
3. Nagroda dla najstarszego uczestnika i najstarszej uczestniczki.
4 Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej na konto bankowe jest wypełnienie i dostarczenie na adres organizatora, niezbędnych druków wymaganych przez Urząd Skarbowy, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy. Wzór druku jest do pobrania na stronie internetowej półmaratonu.
5. Nagrody pieniężne będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane osobiste konto bankowe zawodnika (nagrody nie będą wypłacane gotówką)
6. Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej. Nagrody te przechodzą na następnych w kolejności w kategorii.
7. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe, specjalnie bite na tę okazję medale.
8. Organizator planuje konkurs z losowaniem atrakcyjnych nagród wśród wszystkich, którzy ukończą bieg.
9. Uroczyste zakończenie i wręczenie nagród odbędzie się na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce, od godz. 14:15.
10. Od nagród rzeczowych, których wartość przekroczy 760 PLN brutto (kwota zwolniona od podatku dochodowego zgodnie z art.21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) zostanie pobrany podatek zgodnie z art.41 ust.4 tejże ustawy.
11. Warunkiem otrzymania nagród jest osobiste stawienie się na ceremonii wręczania nagród.
12. Puchary lub statuetki dla sześciu najlepszych kobiet i sześciu najlepszych mężczyzn w klasyfikacji open wg przeliczników czasowych WORLD MASTERS ATHLETICS .
13. Nagrody w pozostałych klasyfikacjach wg oddzielnych regulaminów.
IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 922). Przekazanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora.
2. Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane:
• w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu,
• w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz 922).
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom informacji handlowych i marketingowych od podmiotów powiązanych z Organizatorem. Uczestnik upoważnia Organizatora do przetwarzania danych osobowych na przekazywanie Uczestnikowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na wskazany adres e-mail i/lub nr telefonu, informacji handlowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu i funkcjonowania Strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia).
5. Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Organizatora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej platnosci.pl są szyfrowane.
6. Administratorem danych osobowych jest organizator.
7. Na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz zasad korzystania ze strony internetowej odpowiada Organizator. Dane kontaktowe udostępnione są na stronie internetowej.

XII. POZOSTAŁE USTALENIA I INFORMACJE
1. Pomiar czasu z wykorzystaniem chipów bezzwrotnych w numerze startowym.
2. Każdy, kto w formularzu zgłoszeniowym poda swój nr tel. komórkowego po przekroczeniu linii mety otrzyma SMS-a ze swoim wynikiem. W oficjalnych wynikach możliwe są korekty ze względu na klasyfikację według czasów netto.
3. Ze strony www.datasport.pl będzie można pobrać plik i wydrukować samodzielnie certyfikat ukończenia.
4. Organizator zapewnia napoje (woda źródlana i napój izotoniczny) na trasie (7, 14, 18 km) i mecie oraz posiłek regeneracyjny po biegu.
5. Obowiązuje limit czasowy – 3 godziny.
6. Uczestnik który nie dobiegnie do mety do godziny 14:00 zobowiązany jest zejść z trasy i powinien skorzystać z autobusu jadącego za zawodnikami, aby dojechać do mety, ewentualnie poruszać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
7. W dniu startu – w sobotę od rana zapewniamy opiekę nad dziećmi startujących zawodników. Wewnątrz hali będzie miejsce oznaczone napisem „Przedszkole”. Dyżurujący tam uczniowie (oprócz języka polskiego znają język angielski, niemiecki i hiszpański) pomogą odprowadzić dzieci do pobliskiego przedszkola. Tam będzie czekać fachowa i sympatyczna opieka. Oddający dziecko opiekun musi podpisać stosowny dokument, w którym będzie informacja kto może potem odebrać dziecko. UWAGA – prosimy o przekazanie jedzenia dla dziecka !
8. Każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego z przodu tak, aby był wyraźnie widoczny. Zabrania się zwijania, obcinania, jakiejkolwiek zmiany kształtu, zasłaniania całkowitego lub częściowego numeru startowego. Osoby, które nie dopełnią tego warunku nie zostaną sklasyfikowane.
9. Organizator nie gwarantuje otrzymania pakietu startowego dla osób wpłacających wpisowe w Biurze Zawodów.
10. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w czasie do 15 minut po zakończeniu biegu (tj. od godz.14:00 do 14:15). Będą one rozpatrywane natychmiast przez Sędziego Głównego. Warunkiem przyjęcia protestu jest wpłacenie kaucji 200 zł. Kaucja ta przepada w przypadku uznania protestu za bezzasadny.
11. Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Sędzia Główny. Jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
12. Ze względów bezpieczeństwa w Półmaratonie zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami bez zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolony jest również bieg ze zwierzętami. Ze względu na charakter Półmaratonu zabrania się startu z kijkami (trekingowymi, narciarskimi, nordic walking itp.).
13. Organizator ma prawo ograniczyć liczbę zgłoszeń. Decyzja ta zostanie ogłoszona w internecie.
14. Organizator zwraca uwagę Uczestników Półmaratonu na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Półmaratonu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Półmaratonie.
15. Strefy startowe: ELITA, poniżej 1:30, 1:30-1:45, 1:45-2:00, powyżej 2:00 będą zaznaczone na numerach startowych. Prosimy zawodników o ustawianie się na starcie we właściwej strefie.
16. Każdy zawodnik startujący w biegu powinien się ubezpieczyć w własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
17. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów ustnych i pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń (obok Biura Zawodów), przed rozpoczęciem imprezy.
18. Uczestnik biegu ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki błędnego wprowadzenia danych podczas zgłoszenia do imprezy.
19. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

Dyrektor Biegu
Wojciech Kacperski

 

 

PATRONI MEDIALNI

logo-maratonypolskie  radio-wroclaw-logo-2

PARTNERZY

Logo-greenlan-320px-132pxfotomaraton-pl