16. NOWALIJKA PÓŁMARATON ŚLĘŻAŃSKI
Start: 23.03.2024 godz. 11:00 [Sobótka Rynek]

REGULAMIN MISTRZOSTW DOWÓDZTWA GENERALNEGO RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH 7 – SZKOLNICTWO WOJSKOWE W PÓŁMARATONIE

Regulamin w postaci pliku PDF jest >TUTAJ<

I         ORGANIZATOR
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

II        WYKONAWCA
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu,
im. gen. Jakuba Jasińskiego, ul. Obornicka 108.

 

 III      CEL MISTRZOSTW

 

 1. Wyłonienie indywidualnych mistrzów Dowództwa Generalnego RSZ nr 7 – Szkolnictwo Wojskowe w poszczególnych kategoriach wiekowych.
 2. Wyłonienie drużynowych mistrzów Dowództwa Generalnego RSZ nr 7 –Szkolnictwo Wojskowe.
 1. Kwalifikacja zawodników – reprezentantów DG RSZ 7 – Szkolnictwo Wojskowe do udziału w Mistrzostwach Wojska Polskiego w Półmaratonie
 2. Umożliwienie żołnierzom – sportowcom zaprezentowania poziomu swojego wyszkolenia
 3. Inspirowanie żołnierzy i środowisk wojskowych do podnoszenia i utrzymania wysokiej osobistej sprawności fizycznej

 

IV      KOMITET HONOROWY MISTRZOSTW DG RSZ 7 – SZKOLNICTWO WOJSKOWE W PÓŁMARATONIE

 

Inspektor Szkolenia

Dowództwa Generalnego RSZ                             gen.bryg.  Andrzej DANIELEWSKI

Szef Oddziału Wychowania Fizycznego i Sportu

Dowództwa Generalnego RSZ                          cz.p.o. ppłk Tomasz BARTKOWIAK

Komendant CSWInż.iChem.

we Wrocławiu                                                            cz.p.o. ppłk Aleksander WLIZŁO

Szef Wydziału Dydaktycznego                             cz.p.o. mjr Waldemar KLEMENT

 

 

V       KOMITET ORGANIZACYJNY MISTRZOSTW

          DG RSZ 7 – SZKOLNICTWO WOJSKOWE W PÓŁMARATONIE

 

Kierownik Zawodów                                                          mjr Mariusz DENKEWICZ

Zastępca Kierownika Zawodów                                      st. chor. Marcin CISZEK

Kierownik Sekretariatu Zawodów                                   por. Mateusz JAKUBIK

Zespół Organizacyjny Zawodów                                     kpt. Krzysztof MATRAS

kpt. Piotr KOWALSKI

mł.chor. Jacek KAMIŃSKI

 1. szer. Piotr PITURA

Zespół organizacyjny Ceremonii Zakończenia            mjr Dariusz JUREK

mł.chor.Artur MICHALKIEWICZ

 

 

 

VI      UCZESTNICY

 

  Reprezentacje w składzie 15 żołnierzy w tym 2 kobiety oraz kierownik i trener.

Kategorie wiekowe zgodne z obowiązującym regulaminem MWP na rok 2017 :

 

w kategorii wiekowej do 35 lat – 5 żołnierzy;

w kategorii wiekowej 36-45 lat – 5 żołnierzy;

w kategorii wiekowej powyżej 45 lat – 3 żołnierzy;

w kategorii kobiet „OPEN” – 2 żołnierzy,

 

W zawodach biorą udział wyłącznie  żołnierze zawodowi –  nie dopuszcza się udziału  kandydatów na żołnierzy oraz żołnierzy NSR, a także wszystkich żołnierzy na etatach w Wojskowych Zespołach Sportowych, o zaliczeniu zawodnika do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

W  Mistrzostwach  udział biorą tylko n/w reprezentacje:

 

 • CSWInż.iChem. – Wrocław;
 • CSWLąd – Poznań;
 • CSŁiI – Zegrze;
 • CSAiU – Toruń;
 • CSSP – Koszalin;
 • Centrum Szkolenia MW i Szkoła Podoficerska MW – Ustka;
 • Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP – Gdynia;
 • CSLog – Grudziądz;
 • CSIL – Dęblin;
 • CPdMZ – Kielce;
 • WCKM Łódź;

VII.      TERMIN I MIEJSCE

 

 1. Zawody zostaną przeprowadzone w ramach

X PÓŁMARATONU  ŚLĘŻAŃSKIEGO ”

 1. Termin: 03.2017 r.
 2. Start :   Godzina  00  Rynek w Sobótce.
 3. Meta:   Sala sportowa Gimnazjum Gminnego im. Piotra Włostowica

w  Sobótce.

 1. Zawodnicy, którzy na półmetku osiągną czas powyżej 3 zobowiązani

są do przerwania biegu i zejścia z trasy biegu.

 1. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 00 zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
 2. Dyrektor półmaratonu ma prawo podjąć decyzję o zmianie limitu.

 

VIII.TRASA i DYSTANS

 1. Dystans: 21.097 km,
 2. Każdy kilometr trasy będzie oznaczony.
 3. Trasa prowadzi drogami asfaltowymi wokół Góry Ślęży; Sobótka – Strzegomiany –Będkowice – Sulistrowiczki – Przełęcz Tąpadła – Sady – Sobótka Zachodnia – Sobótka.
 4. Różnica wysokości między najniższym i najwyższym punktem trasy 208m

 

 1. SPOSÓB ROZGRYWANIA KONKURENCJI

 

 • SPOSÓB PRZEPROWADZENIA

 

 1. Pod względem techniczno – sportowym mistrzostwa rozgrywane są w oparciu o regulamin „X Półmaratonu Ślężanskiego” o ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej
 2. Zawody odbędą się w ramach „X Półmaratonu Ślężańskiego”;
 3. Bieg odbędzie się ulicami oraz drogami o nawierzchni utwardzonej;
 4. Organizator zapewnia napoje (woda źródlana i napój izotoniczny) na trasie

(7, 14, 18 km) i mecie oraz posiłek regeneracyjny po biegu.

 1. Bieg odbędzie się ulicami oraz drogami o nawierzchni utwardzonej;

 

 • KLASYFIKACJA
 1. Indywidualna – będzie prowadzona w kategoriach wiekowych oraz jako generalna;
 2. Zespołowa – o miejscu zespołu, decydować będzie suma punktów uzyskanych przez wszystkich zawodników wchodzących w skład reprezentacji;
 3. Punktacja indywidualna w każdej kategorii wiekowej oraz kategorii kobiet OPEN :

– I miejsce – 56 pkt.

– II miejsce – 54 pkt.

– III miejsce – 53 pkt. itd. ….

 1. d) W przypadku uzyskania równej sumy punktów przez dwa lub więcej zespołów o wyższym miejscu decyduje wyższa lokata indywidualna zawodnika w klasyfikacji generalnej mężczyzn.

 

 

 

X         NAGRODY

 

 1. za m-ce 1 w klasyfikacji generalnej i kategorii  –  dyplom , medal ;puchar
 2. za m-ce 2-3 w klasyfikacji generalnej i kategorii –  dyplom , medal;
 3. za miejsca 1-3 w klasyfikacji zespołowej – dyplom,puchar.
 4. WERYFIKACJA

 

1.Każdy uczestnik Mistrzostw DG RSZ -7 Szkolnictwo Wojskowe

w półmaratonie  ma obowiązek dokonać   weryfikacji  w Biurze Półmaratonu

Pierwszy etap –  u głównego organizatora – pobranie numeru , pakietu startowego uaktywnienia  chipa,  itd.

Drugi etap  – w punkcie  weryfikacji Mistrzostw DG RSZ -7 Szkolnictwo Wojskowe  –  sprawdzenie dokumentów.

Funkcjonowanie biura zawodów:

Weryfikacja zawodników, przyjmowanie zgłoszeń, oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie 24 marca 2017w godz. 16:00-20:00 oraz 25 marca 2017 w godz. 6:00 – 10:30   w Biurze Zawodów w Hali Sportowej Gimnazjum Gminnego im. Piotra Włostowica w Sobótce, ul. Świdnicka 20a.

 

XII     USTALENIA  ORGANIZACYJNE GOSPODARZA MISTRZOSTW

 1. Zgłoszenie reprezentacji wg załącznika ,proszę przesłać do dnia 17.02.2017r.

      godz.10.00 na:

Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych : SI – ARCUS              oraz potwierdzenie na:

mjr Mariusz DENKEWICZ   –   MILNET – Z;

W wersji elektronicznej  w formacie excel na  e-mail:                cwfis.wroclaw@gmail.com

Uczestnicy Mistrzostw nie rejestrują się indywidualnie.

 

 1. Przyjazd reprezentacji musi się odbyć do dnia 25.03.2017r.godz  08.00

(możliwy przyjazd dzień wcześniej po odpowiednim zgłoszeniu do organizatora –  ilość miejsc noclegowych ograniczona

 1. Przyjazd kierowników drużyn – jak wyżej.
 2. W dniach 24.03-25.03.2017 r.. organizator może zapewnić nocleg dla uczestników mistrzostw  w CSWInż. i Chem. we Wrocławiu, ul. Obornicka 108:
 3. 60 osób w internacie wojskowym,
 4. o miejscu noclegu decyduje kolejność zgłoszeń.

Chęć skorzystania z noclegu należy zaznaczyć w zgłoszeniu do Mistrzostw z wyszczególnieniem ilości kobiet i mężczyzn oraz środka transportu i ich liczby wraz z danymi kierowców.

 1. Możliwość zakwaterowanie i wyżywienia nieodpłatne na podstawie skierowań po uprzednim zgłoszeniu
 2. Odprawa kierowników drużyn w dniu 25.03.2017 r. godz. 8.30 w sali organizatora Mistrzostw – Hali Sportowej Gimnazjum Gminnego im. Piotra Włostowica w Sobótce, ul. Świdnicka 20a. Uczestniczy tylko i wyłącznie kierownik zespołu podany w imiennej liście zgłoszeń w umundurowaniu wyjściowym. Obowiązkowo.

.

 

XIII      WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

 

 1. Kierownicy poszczególnych reprezentacji odpowiedzialni są za przestrzeganie przez zawodników regulaminu zawodów i ustaleń organizacyjnych przedstawionych podczas odprawy technicznej zawodów.
 2. Wszystkich uczestników zawodów obejmuje ubezpieczenie wynikające           z wykonywania zadań służbowych podczas podróży służbowej.
 3. Obowiązują ważne badania lekarskie – potwierdzone przez lekarza, lista zgłoszeń.

             POZOSTAŁE USTALENIA I INFORMACJE ORGANIZATORA

 „10 PANAS PÓŁMARATON ŚLĘŻAŃSKI”

 

 1. Pomiar czasu z wykorzystaniem chipów bezzwrotnych w numerze startowym.
  2.  Każdy, kto w formularzu zgłoszeniowym poda swój nr tel. komórkowego po

przekroczeniu linii mety otrzyma SMS-a ze swoim wynikiem. W oficjalnych

wynikach możliwe są korekty ze względu na klasyfikacje według czasów netto

 1. Ze strony www.datasport.pl będzie można pobrać plik i wydrukować

samodzielnie certyfikat ukończenia.

 1. Organizator zapewnia napoje (woda źródlana i napój izotoniczny) na trasie (7,14, 18 km) i mecie oraz posiłek regeneracyjny po biegu.
 2. Obowiązuje limit czasowy – 3 godziny.

 

 1. Uczestnik który nie dobiegnie do mety do godziny 14:00 zobowiązany jest

zejść z trasy i powinien skorzystać z autobusu jadącego za zawodnikami, aby dojechać do mety, ewentualnie poruszać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
7. Organizator zapewnia bezpłatną, fachową opiekę nad dziećmi startujących biegaczy. Prosimy zgłosić taką potrzebę jak najwcześniej.
8. Każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego z przodu  tak, aby był wyraźnie widoczny. Zabrania się zwijania, obcinania, jakiejkolwiek zmiany kształtu, zasłaniania całkowitego lub częściowego numeru startowego. Osoby, które nie dopełnią tego warunku nie zostaną sklasyfikowane.
9. Organizator nie gwarantuje otrzymania pakietu startowego dla osób wpłacających wpisowe w dniu zawodów.
10. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
11. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w czasie do 15 minut po zakończeniu biegu (tj. od godz.14:00 do 14:15). Będą one rozpatrywane natychmiast przez Sędziego Głównego. Warunkiem przyjęcia protestu jest wpłacenie kaucji 200 zł. Kaucja ta przepada w przypadku uznania protestu za bezzasadny.
12. Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Sędzia Główny. Jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
13. Ze względów bezpieczeństwa w Półmaratonie zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolony jest również bieg ze zwierzętami. Ze względu na charakter Półmaratonu zabrania się startu z kijkami (trekingowymi, narciarskimi, nordic walking itp.).
14. Warunkiem uczestnictwa w Półmaratonie jest również wyrażenie zgody na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z biegu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz udzielenie Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego na poszczególnych utworach wizerunku Uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku; zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i bilbordach; emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyrazi zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty z nim powiązane.
15. Organizator ma wprawo ograniczyć liczbę zgłoszeń. Decyzja ta zostanie ogłoszona w internecie.
16. Organizator zwraca uwagę Uczestników Półmaratonu na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Półmaratonu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Półmaratonie.
17. Strefy startowe: ELITA, poniżej 1:30, 1:30-1:45, 1:45-2:00, powyżej 2:00 będą zaznaczone na numerach startowych. Prosimy zawodników o ustawianie się na starcie we właściwej strefie.
18. Każdy zawodnik startujący w biegu powinien się ubezpieczyć w własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
19. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów ustnych i pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń (obok Biura Zawodów), przed rozpoczęciem imprezy.
20. Uczestnik biegu ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki błędnego

 

 

 

wprowadzenia danych podczas zgłoszenia do imprezy.
21. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

 

Dodatkowe informacje na temat  „10 PANAS PÓŁMARATON ŚLĘŻAŃSKI”

na stronie internetowej   https://www.polmaratonslezanski.pl/

 

 

 

XIV    KONTAKTY

Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych

 1. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu ul. Obornicka 108 50-961, Wrocław

 

Kierownik zawodów                                      –  723 180 025

Z-ca Kierownik zawodów                             –  606 465 040

Fax                                                                   –  261- 657- 300

 

E-mail:              cwfis.wroclaw@gmail.com

PATRONI MEDIALNI

logo-maratonypolskie  radio-wroclaw-logo-2

PARTNERZY

Logo-greenlan-320px-132pxfotomaraton-pl