15. PANAS PÓŁMARATON ŚLĘŻAŃSKI
Start: 25.03.2023 godz. 11:00 [Sobótka Rynek]

Regulamin 2022

UWAGA! Limit 2000 zgłoszonych!

14. PANAS Półmaraton Ślężański
REGULAMIN

Patron medialny: www.maratonypolskie.pl

I CELE

• popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej
• promocja Sobótki i okolic Ślęży.

II ORGANIZATORZY

• Miasto i Gmina Sobótka (www.sobotka.pl)
• Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sobótce (www.sport.sobotka.pl)
• Klub Biegacza Sobótka (www.kbsobotka.pl)
• Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Sobótce (info@sp1sobotka.pl)
• Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego (www.cswiich.wp.mil.pl)
Dyrektor Biegu – Wojciech Kacperski (dyrektor@sport.sobotka.pl);
Honorowy Dyrektor Biegu – Antoni Stankiewicz (szef@antex.pl);
Sędzia Główny – Andrzej Puchacz (apuch@poczta.onet.pl).

III TERMIN i MIEJSCE

26.032022, sobota, start falami od godz. 11:00 w Rynku, w Sobótce, powiat wrocławski. Z powodów konieczności dostosowania się do zmieniających się wymogów sanitarnych szczegóły dotyczące przebiegu startu zostaną podane na stronie biegu w późniejszym terminie.
IV. TRASA
21,0975 km – atest PZLA. Nawierzchnia asfaltowa. Oznaczenia trasy co 1 km pionowymi znakami.
Start: Rynek w Sobótce.
Meta: obok sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobótce.
Trasa prowadzi drogami asfaltowymi wokół Góry Ślęży; Sobótka – Strzegomiany – Będkowice –
Sulistrowiczki – Przełęcz Tąpadła – Sady – Sobótka Zachodnia – Sobótka.
Różnica wysokości między najniższym i najwyższym punktem trasy – 208 m.

V. UCZESTNICTWO

Uczestnikiem zawodów mogą być osoby, które do dnia 26 marca 2022 roku ukończą 18 lat, są zgłoszeni i opłacili wpisowe. Zawodnicy, którzy skorzystali z możliwości przeniesienia terminu swojego startu z wcześniejszej edycji muszą dokonać ponownej rejestracji używając otrzymanego mailem i SMS-em kodu zwalniającego z opłaty startowej.

VI ZGŁOSZENIA I WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH

Zgłoszenia wyłącznie przez internet do dnia 19.03.2022, godz. 20:00 lub przekroczenia limitu 2500 zgłoszonych przez jedną z niżej wymienionych stron:
• www.polmaratonlezanski.pl
• www.maratonypolskie.pl
• www.datasport.pl
• www.sport.sobotka.pl
Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe tylko w biurze zawodów bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego. W przypadku dużej ilości takich zgłoszeń organizator nie gwarantuje przyjęcia wszystkich zainteresowanych.
Za zgłoszenie uważa się wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.
Obowiązuje limit zgłoszeń 2500 osób. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.
Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych, ewentualne przyjmowanie dodatkowych zgłoszeń oraz pobieranie opłat startowych odbywać się będzie 25 marca 2022 w godz. 16:00-20:00 oraz 26 marca 2022 w godz. 6:00 – 10:30, w Biurze Zawodów, w Hali Sportowej Gimnazjum Gminnego im. Piotra Włostowica w Sobótce, ul. Świdnicka 20a.
Do weryfikacji będzie potrzebny kod QR otrzymany mailem i SMS-em.

VII OPŁATA STARTOWA

Płatności elektroniczne w systemie zapisów DATASPORT.
Wysokość opłaty 100 zł – do 2000 zgłoszeń
Od 21 marca 2022 niezależnie od ilości zgłoszeń opłata wynosi 150 zł i będzie można jej dokonać tylko gotówką w biurze zawodów. Na pewno nie kartą ani blikiem.
Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Półmaratonie, a nie opłatą za pakiet startowy. Opłata ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Półmaratonu.
Wysokiej jakości koszulka z materiału technicznego jest dodatkowo płatna w wysokości 45 zł. Trzeba zaznaczyć to w formularzu zgłoszeniowym. Jeśli ktoś zdecyduje o dopłacie do koszulki po dokonaniu zgłoszenia może to zrobić w trybie edycji. Zadeklarowanie koszulki jest możliwe do 10.02.2022.
Ekspresowe opcjonalne grawerowanie medalu przez firmę Grawerbus – dodatkowa opłata 20zł. Grawerowanie będzie zautomatyzowane z użyciem kodu QR z numeru startowego. Należy podejść do oznaczonych stanowisk z medalem i numerem startowym.
Opłata jest obniżona do 50 zł tylko w terminie do 15.02.2022 dla zawodników z Gminy Sobótka oraz „Wiernych Ślężan”, czyli tych (38 osób), którzy ukończyli wszystkie dotychczasowe Półmaratony Ślężańskie (trzeba spełnić jeden z tych warunków). W formularzu zgłoszeniowym należy zaznaczyć stosowną opcję.
Członkowie Klubu Biegacza Sobótka z opłaconymi składkami (weryfikacja przez KB Sobótka) – wysokość opłaty 50 zł do 28.02.2022.
UWAGA! Osoby chcące skorzystać z tego przywileju. Po negatywnej weryfikacji będzie konieczna dopłata.
Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.
Z opłaty startowej zwolnieni są:
– osoby, które ukończyły wszystkie Maratony Ślężańskie i Półmaratony Ślężańskie (w sumie piętnaście biegów): Kazimierz KORDZIŃSKI, Piotr MAJEWSKI, Marek MUSIAŁ;
– najlepsi „Wierni Ślężanie”: Anna Hazubska, Grzegorz Grablewski, Marek Gadziński i Mariusz Moczarski.
– osoby z rocznika 1952 i starsze;
Uczestnicy wnoszący opłatę startową zwykłymi przelewami i przekazami pocztowymi zobligowani są do fizycznej realizacji płatności w jak najkrótszym czasie po wygenerowaniu zlecenia wpłaty w systemie zapisów aby środki wpłynęły nie później niż 4 dni po dacie zlecenia płatności. W innych przypadkach Organizator ma prawo zażądać dopłaty lub zwrócić wpłatę jako wykonaną nieregulaminowo.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, przeniesieniu na inne go uczestnika biegu oraz przeniesieniu na Półmaraton Ślężański w roku następnym.
W uzasadnionych przypadkach (kontuzja, wyjazd itp.) można dokonywać cesji zgłoszenia. Odbywa się to wyłącznie przez formularz zapisów DATASPORT do 20.03.2022 do godz. 24:00. Opłata administracyjna za cesję – 20zł.
UWAGA: zmiana rozmiaru koszulki przy cesji nie jest możliwa.

VIII. KLASYFIKACJE

– klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
– klasyfikacja generalna kobiet
– klasyfikacja generalna mężczyzn
– klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn co 5 lat wg roku urodzenia:
– K18, M18 – od 18 do 24 lat
– K25, M25 – od 25 do 29 lat
– K30, M30 – od 30 do 34 lat
– K35, M35 – od 35 do 39 lat
– K40, M40 – od 40 do 44 lat
– K45, M45 – od 45 do 49 lat
– K50, M50 – od 50 do 54 lat
– K55, M55 – od 55 do 59 lat
– K60, M60 – od 60 do 64 lat
– K65, M65 – od 65 do 69 lat
– K70, M70 – 70 lat i powyżej
– M75 – od 75 do 79 lat
– M80 – 80 lat i powyżej

– Mistrzostwa Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba JASIŃSKIEGO
– Mistrzostwa Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji w Półmaratonie Ślężańskim (dotyczy polskich policjantów)
– Mistrzostwa Gminy Sobótka w półmaratonie.
– Mistrzostwa Strzeblowskich Kopalni Surowców Mineralnych
– Mistrzostwa WKB PIAST Wrocław w Półmaratonie (członkowie z opłaconymi składkami na rok 2022)
– drużynowa: czterech najlepszych zawodników z danej drużyny w tym minimum jedna kobieta, pod warunkiem wpisania jednobrzmiącej nazwy drużyny na karcie zgłoszenia (o zwycięstwie decyduje najniższa suma czasów jej członków). Ta klasyfikacja nie będzie nagradzana.
– Klasyfikacja OPEN Kobiet i Klasyfikacja OPEN Mężczyzn wg przeliczników czasowych WORLD MASTERS ATHLETICS (Światowej Federacji Weteranów Lekkiej Atletyki). Przeliczniki są starannie opracowane i ciągle aktualizowane oddzielnie dla każdego rocznika i pozwalają porównywać jakość rezultatów bez względu na wiek! Ta klasyfikacja nie będzie nagradzana.

IX KOMUNIKAT

Komunikat i zdjęcia z imprezy dostępne będą natychmiast online na stronie www.datasport.pl oraz w tym samym dniu na stronie www.polmaratonlezanski.pl i www.maratonypolskie.pl.

X NAGRODY

1. Sześć pierwszych osób w klasyfikacji generalnej kobiet i w klasyfikacji generalnej mężczyzn oraz po trzy w kategoriach wiekowych otrzyma nagrody pieniężne.
2. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej na konto bankowe jest wypełnienie i dostarczenie na adres organizatora, niezbędnych druków wymaganych przez Urząd Skarbowy, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy. Wzór druku jest do pobrania na stronie internetowej półmaratonu.
3. Nagrody pieniężne będą przekazywane gotówką lub przelewem na wskazane osobiste konto bankowe zawodnika.
4. Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej. Nagrody te przechodzą na następnych w kolejności w kategorii.
5. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe, specjalnie odlewane na tę okazję medale.
6. Uroczyste zakończenie i wręczenie nagród odbędzie się na terenie Gimnazjum Gminnego im. Piotra Włostowica w Sobótce, od godz. 14:15.
7. Warunkiem otrzymania nagród jest osobiste stawienie się na ceremonii wręczania nagród.
8. Nagrody w pozostałych klasyfikacjach wg oddzielnych regulaminów.

XI FAKTURY

Faktura wystawiona zostanie najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano zapłatę. Żądanie otrzymania faktury należy zaznaczyć przy rejestracji, a potem wysłać maila na biuro@sport.sobotka.pl. Organizator w odpowiedzi na maila załączy plik faktury.

XII POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 922). Przekazanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora.
2. Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane:
• w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu,
• w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922).
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom informacji handlowych i marketingowych od podmiotów powiązanych z Organizatorem. Uczestnik upoważnia Organizatora do przetwarzania danych osobowych na przekazywanie Uczestnikowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na wskazany adres e-mail i/lub nr telefonu, informacji handlowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu i funkcjonowania Strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia).
5. Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Organizatora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej platnosci.pl są szyfrowane.
6. Administratorem danych osobowych jest organizator.
7. Na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz zasad korzystania ze strony internetowej odpowiada Organizator. Dane kontaktowe udostępnione są na stronie internetowej.

XIII POZOSTAŁE USTALENIA I INFORMACJE

1. Pomiar czasu z wykorzystaniem chipów bezzwrotnych w numerze startowym.
2. Każdy, kto w formularzu zgłoszeniowym poda swój nr tel. komórkowego po przekroczeniu linii mety otrzyma SMS-a ze swoim wynikiem. W oficjalnych wynikach możliwe są korekty ze względu na klasyfikację według czasów netto.
3. Po biegu, w oznaczonym miejscu blisko sceny do dekoracji będzie można na życzenie odebrać wydrukowane certyfikaty. Pliki do druku certyfikatów będzie też można pobrać ze strony www.datasport.pl.
4. Organizator zapewnia napoje (woda źródlana i napój izotoniczny) na trasie (7, 14, 18 km) i mecie oraz posiłek regeneracyjny po biegu.
5. Obowiązuje limit czasowy – 3 godziny.
6. Uczestnik który nie dobiegnie do mety w limicie czasowym zobowiązany jest zejść z trasy i powinien skorzystać z autobusu jadącego za zawodnikami, aby dojechać do mety, ewentualnie poruszać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
7. Każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego z przodu tak, aby był wyraźnie widoczny. Zabrania się zwijania, obcinania, jakiejkolwiek zmiany kształtu, zasłaniania całkowitego lub częściowego numeru startowego. Osoby, które nie dopełnią tego warunku nie zostaną sklasyfikowane.
8. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów do godz. 14:15. Będą one rozpatrywane natychmiast przez Sędziego Głównego. Warunkiem przyjęcia protestu jest wpłacenie kaucji 200 zł. Kaucja ta przepada w przypadku uznania protestu za bezzasadny.
9. Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Sędzia Główny. Jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
10. Ze względów bezpieczeństwa w Półmaratonie zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami bez zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolony jest również bieg ze zwierzętami. Ze względu na charakter Półmaratonu zabrania się startu z kijkami (trekingowymi, narciarskimi, nordic walking itp.).
11. Organizator nie będzie prowadził przedszkola dla dzieci, nie zapewnia szatni, natrysków oraz noclegów.
12. Depozyt będzie w namiocie blisko mety biegu.
13. Organizator zwraca uwagę Uczestników Półmaratonu na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Półmaratonu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Półmaratonie.
14. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów ustnych i pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń (obok Biura Zawodów), przed rozpoczęciem imprezy.
15. Uczestnik biegu ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki błędnego wprowadzenia danych podczas zgłoszenia do imprezy.
16. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
Dyrektor Biegu
Wojciech Kacperski

PATRONI MEDIALNI

logo-maratonypolskie  radio-wroclaw-logo-2

PARTNERZY

Logo-greenlan-320px-132pxfotomaraton-pl