16. NOWALIJKA PÓŁMARATON ŚLĘŻAŃSKI
Start: 23.03.2024 godz. 11:00 [Sobótka Rynek]

Konkurs Najlepsze kibicowanie – regulamin

Regulamin Konkursu

na „Najlepsze kibicowanie podczas VI Artresan Active Półmaratonu Ślężańskiego”

 


  1. Organizatorem Konkursu jest KB Sobótka wraz z organizatorami Półmaratonu Ślężańskiego. Partnerem Konkursu jest firma Incom i hotel Sobotel w Sobótce.
  2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby kibicujące indywidualnie oraz zorganizowane grupy. Za grupę Organizator uważa co najmniej 2 osoby.
  3. Celem Konkursu jest wyłonienie osoby bądź grupy osób która zdaniem Jury wyróżni się w jakości kibicowania na „VI Artresan Active Półmaratonie Ślężańskim”.
  4. Kryteria Konkursu:

1)       forma dopingu – dowolna, ale taka która nie zagraża uczestnikom Półmaratonu, ani osobom postronnym (hasła, okrzyki, śpiewy, tańce, muzyka itp.),

2)       ogólny wygląd (strój, makijaż, rekwizyty, instrumenty muzyczne itp.).

  1. Organizator wyklucza jakąkolwiek formę kibicowania naruszającą dobra osobiste zawodników i osób postronnych.
  2. Osoby zainteresowane udziałem w Konkursie składają osobiście deklarację do wzięcia w nim udziału w recepcji Hotelu Sobotel w Sobótce Aleja Św. Anny 16 przed startem  Półmaratonu. Otrzymają w zamian numer Kibica który mają obowiązek umieścić w widocznym miejscu w czasie kibicowania na trasie Półmaratonu.
  3. Oceny kibicowania dokona powołane przez Organizatora Jury.
  4. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną w ciągu 7 dni od zakończeniu Półmaratonu.
  5. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
  6. Dla najlepszych przewidziane są cenne nagrody ufundowane przez Partnerów Konkursu.

PATRONI MEDIALNI

logo-maratonypolskie  radio-wroclaw-logo-2

PARTNERZY

Logo-greenlan-320px-132pxfotomaraton-pl