16. NOWALIJKA PÓŁMARATON ŚLĘŻAŃSKI
Start: 23.03.2024 godz. 11:00 [Sobótka Rynek]

Konkurs fotograficzny

Regulamin

Konkursu Fotograficznego

na „Najlepsze zdjęcia z VI Artresan ActivePółmaratonu Ślężańskiego”

 

 

 

 1. Organizatorem Konkursu jest KB Sobótka wraz z organizatorami Półmaratonu Ślężańskiego. Partnerem Konkursu jest firma Incom i hotel Sobotel w Sobótce.
 2.  W Konkursie może uczestniczyć każdy, kto wykona zdjęcie w czasie „VI Artresan Active Półmaratonu Ślężańskiego”.
 3. Celem Konkursu jest wyłonienie – zdaniem Jury – najlepszych zdjęć których tematyka obejmuje całość przedsięwzięcia, tj.: przygotowania do startu, start, trasa biegu, meta, ceremonia wręczenia nagród, imprezy około biegowe np. Ślad Biegacza.
 4. Każdy z autorów może nadesłać do 3 fotografii.
 5. Technika wykonania prac jest dowolna.
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac o niskiej jakości technicznej.
  2. Prace w formacie JPG lub TIF należy nadsyłać na adres: konkurs@polmaratonslezanski.pl w formie załączników do listu elektronicznego.
  3. Zdjęcia, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane. W treści maila /listu elektronicznego należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce wykonania zdjęcia, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę, w formie oświadczenia, na przetwarzanie danych osobowych.

   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu                                                            Fotograficznego „V Bonart Półmaraton Ślężański” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do wykorzystania fotografii w publikacjach oraz stronach internetowych Organizatora.”

  4. Nazwy plików ze zdjęciami powinny być tożsame z ich tytułami podanymi emailu
 1. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania, zdjęcia przechodzą na własność Organizatora, który przejmuje autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
 2. Zdjęcia należy nadsyłać od 24.03. do 12.04. 2013 r. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia30 .04.2013 r. a wyniki zostaną ogłoszone na stronie www.polmaratonslezanski.pl
 3. Oceny zdjęć dokona Jury powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 4. Jedynie laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o werdykcie Jury w oddzielnym mailowym komunikacie.
 5. Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie www.polmaratonslezanski.pl i wykorzystane w organizowanej Wystawie oraz materiałach promujących Półmaraton Ślężański.
 6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac we wszelkich polach eksploatacji, wykorzystywanych przez Organizatora.
 7. Dla najlepszych zdjęć Organizator przewiduje cenne nagrody ufundowane przez Partnerów Konkursu.
 8. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków Regulaminu Konkursu, którego ostateczna interpretacja należy do Jury Konkursu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn.

 

PATRONI MEDIALNI

logo-maratonypolskie  radio-wroclaw-logo-2

PARTNERZY

Logo-greenlan-320px-132pxfotomaraton-pl