13. PANAS PÓŁMARATON ŚLĘŻAŃSKI
Start: 02.10.2021 godz. 10:00 [Sobótka Rynek]

Strefy startowe

Będą  strefy dla czasów:
Sektor „Elita”
Sektor  czas do  1:30:00
Sektor  czas od 1:30 do  1:45:00
Sektor  czas od 1:45 do  2:00:00
Sektor  czas powyżej  2:00:00

Prosimy o poważne zachowanie podczas zajmowania miejsc. Większość z nas zna swoje możliwości. Nie utrudniajmy sobie nawzajem biegu.