13. PANAS PÓŁMARATON ŚLĘŻAŃSKI
Start: 02.10.2021 godz. 10:00 [Sobótka Rynek]

Regulamin Mistrzostw Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu w Półmaratonie.

 

I. KLASYFIKAC JA I NAGRODY
l1. Lasyfikacja indywidualna mężczyzn i kobiet.  Miejsca 1-4 – Puchary Komendanta Szkoły

II. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W pozostałych kwestiach nie objętych powyższym regulaminem obowiązuje regulamin biegu ogólnego