16. NOWALIJKA PÓŁMARATON ŚLĘŻAŃSKI
Start: 23.03.2024 godz. 11:00 [Sobótka Rynek]

REGULAMIN MISTRZOSTW SIŁ POWIETRZNYCH W PÓŁMARATONIE

REGULAMIN MISTRZOSTW SIŁ POWIETRZNYCH W PÓŁMARATONIE

 

SKRÓCONY REGULAMIN
MISTRZOSTW SIŁ POWIETRZNYCH
W PÓŁMARATONIE

 

 1. CEL MISTRZOSTW.
  1. Wyłonienie najlepszych żołnierzy-sportowców w biegach ulicznych.
  2. Wyłonienie reprezentacji Sił Powietrznych do udziału w Mistrzostwach Wojska Polskiego.
  3. Umożliwienie żołnierzom-sportowcom zaprezentowania poziomu swojego wyszkolenia.
  4. Inspirowanie żołnierzy i środowisk wojskowych do podnoszenia
   i utrzymywania wysokiej osobistej sprawności fizycznej.
  5. Propagowanie wśród żołnierzy zawodowych aktywnych form wypoczynku
   i uczestniczenia w różnorakich zamierzeniach sportu powszechnego.
  6. Prowadzenie działalności promocyjnej 3. Brygady Radiotechnicznej oraz Sił Powietrznych.

 

W Mistrzostwach udział biorą następujące reprezentacje:

 • Skrzydło Lotnictwa Taktycznego Świdwin;
 • Skrzydło Lotnictwa Taktycznego Poznań;
 • Skrzydło Lotnictwa Transportowego Powidz;
 • Skrzydło Lotnictwa Szkolonego Dęblin + 1. GORel + CSIL;
 • Brygada Rakietowej Obrony Powietrznej Sochaczew;
 • Centrum Szkolenia Sił Powietrznych + CP SP Ustka;
 • Brygada Radiotechniczna Wrocław (współorganizator).

W skład reprezentacji wchodzi 11 żołnierzy oraz kierownik-trener zespołu
w następującym składzie:

 • w kategorii mężczyzn do 35 lat – 3 żołnierzy zawodowych;
 • w kategorii mężczyzn 36- 45 – 3 żołnierzy zawodowych;
 • w kategorii mężczyzn powyżej 45 lat – 2 żołnierzy zawodowych;
 • w kategorii kobiet do 35 lat – 2 żołnierzy zawodowych;
 • w kategorii kobiet pow. 35 lat – 1 żołnierz zawodowy.

 

 • KATEGORIE WIEKOWE.
 1. mężczyźni:
 • M – 35 – żołnierze zawodowi, w wieku do 35 lat,
 • M – 45 – żołnierze zawodowi, w wieku od 36 do 45 lat,
 • M – 46 – żołnierze zawodowi powyżej 45 lat,
 1. kobiety:
 • M – 35 – żołnierze zawodowi, w wieku do 35 lat,
 • M – 45 – żołnierze zawodowi, w wieku powyżej 35 lat.

O zaliczeniu zawodnika do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

W Mistrzostwach Sił Powietrznych w półmaratonie prawo startu mają żołnierze zawodowi będący na etacie jednostek wojskowych Sił Powietrznych.

W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego udziału zawodników
w reprezentacji podczas zawodów, drużyna zostanie zdyskwalifikowana.

W Mistrzostwach Sił Powietrznych prawo startu mają tylko i wyłącznie żołnierze zgłoszeni poprzez etatowych Szefów Wychowania Fizycznego i Sportu komponentów DG RSZ nr 4 – Siły Powietrzne do Szefa Szkolenia 3. Brygady Radiotechnicznej w terminie określonym w komunikacie organizacyjnym.

 

 1. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA.
 2. Zawody przeprowadzone zostaną w ramach „11 PANAS Półmaratonu Ślężańskiego”.
 3. Wszystkich uczestników obowiązuje regulamin organizatora półmaratonu (polmaratonslezanski.pl).

 

 1. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA.
 2. Podczas zawodów, każdy uczestnik zobowiązany jest przestrzegać Regulaminu zawodów.
 3. Kierownicy poszczególnych reprezentacji odpowiedzialni są za przestrzeganie przez zawodników regulaminu zawodów, warunków bezpieczeństwa oraz ustaleń organizacyjnych przedstawionych podczas odprawy technicznej.
 4. Podczas biegu uczestnicy mistrzostw objęci będą opieką medyczną zgodnie z przepisami obowiązującymi podczas rozgrywania zawodów sportowych.
 5. Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje ubezpieczenie wynikające
  z wykonywania zadań służbowych podczas podróży służbowej.

 

 • KLASYFIKACJA
 1. W kategoriach wiekowych:
 2. mężczyźni:
 • M – 35 – żołnierze zawodowi, w wieku do 35 lat,
 • M – 45 – żołnierze zawodowi, w wieku od 36 do 45 lat,
 • M – 46 – żołnierze zawodowi powyżej 45 lat,
 1. kobiety:
 • M – 35 – żołnierze zawodowi, w wieku do 35 lat,
 • M – 45 – żołnierze zawodowi, w wieku powyżej 35 lat.
 1. Wszyscy zawodnicy kończący półmaraton będą również klasyfikowani
  w kategoriach przewidzianych regulaminem „11 PANAS Półmaratonu Ślężańskiego”.
 2. Zespołowa (do współzawodnictwa Sił Powietrznych) – o miejscu zespołu decyduje suma punktów uzyskanych przez wszystkich zawodników w każdej kategorii wiekowej oraz w kategorii generalnej kobiet. W przypadku uzyskania równej sumy punktów przez dwa lub więcej zespołów, o lepszym miejscu decydować będzie wynik indywidualny w klasyfikacji mężczyzn do 35 lat. Za uzyskanie miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz
  w kategorii kobiet w zawodach będą przyznawane punkty według założeń:
 • 1 miejsce – n +1;
 • 2 miejsce – n -1;
 • 3 miejsce – n -2.

Za pozostałe miejsca analogicznie, przy czym „n” oznacza ilość zawodników
w najliczniej obsadzonej kategorii wiekowej.

 

W kategoriach wiekowych mężczyzn oraz kobiet nagrody zostaną wręczone za miejsca od 1 do 3.

 

 1. Wydawanie numerów i pakietów startowych odbywać się będzie 23 marca 2018 w godz. 16:00-20:00 oraz 24 marca 2017 w godz. 6:00 – 10:30 w Biurze Zawodów w Hali Sportowej Gimnazjum Gminnego im. Piotra Włostowica
  w Sobótce, ul. Świdnicka 20a.

 

 1. PROGRAM ZAWODÓW.

23.03.2018 r. (piątek):

 • 00 – 20.00 – wydawanie numerów startowych;
 • 30 – odprawa techniczna kierowników reprezentacji, weryfikacja zawodników (Biuro Zawodów).

24.03.2018 r. (sobota):

 • 00 – 10.30 – wydawanie numerów startowych;
 • 00 – start półmaratonu,
 • dekoracje w poszczególnych kategoriach zgodnie z programem organizatora półmaratonu.

PATRONI MEDIALNI

logo-maratonypolskie  radio-wroclaw-logo-2

PARTNERZY

Logo-greenlan-320px-132pxfotomaraton-pl