16. NOWALIJKA PÓŁMARATON ŚLĘŻAŃSKI
Start: 23.03.2024 godz. 11:00 [Sobótka Rynek]

Regulamin I Ślężańskiego Biegu Strażackiego.

 

 

REGULAMIN

 

I ŚLĘŻAŃSKI BIEG STRAŻACKI

 

I DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA

STRAŻAKÓW PSP WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W PÓŁMARATONIE

 

22 MARCA 2014 R.

SOBÓTKA (woj. dolnośląskie)

 

 

 1. CEL IMPREZY:

 

popularyzacja biegania, jako najprostszej formy ruchu wśród strażaków  Państwowej Straży Pożarnej,

      podnoszenie sprawności fizycznej strażaków PSP,

      objęcie działalnością sportową, jak największej liczby strażaków PSP.

 

 1. ORGANIZATOR:

 

      Urząd Miasta i Gminy w Sobótce,

      Klub Biegacza w Sobótce,

      Ślężański Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sobótce,

      Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE:

 

I Ślężański Bieg Strażacki oraz I Drużynowe Mistrzostwa Strażaków PSP Województwa Dolnośląskiego zostaną rozegrane w ramach 7 Półmaratonu Ślężańskiego w dniu
22 marca 2014 r., strat godz. 11:00 w Rynku w Sobótce (woj. dolnośląskie, pow. wrocławski).

 

 1. TRASA:

 

21,0975 km – atest, sierpień 2012. Nawierzchnia asfaltowa. Oznaczenia trasy co 1 km pionowymi znakami.

Start: Rynek w Sobótce.

Meta: Obok sali sportowej Gimnazjum Gminnego w Sobótce.

Trasa prowadzi drogami asfaltowymi wokół Góry Ślęży: Sobótka – Strzegomiany – Będkowice – Sulistrowiczki – Przełęcz Tąpadła – Sady – Sobótka Zachodnia – Sobótka.
Różnica wysokości między najniższym i najwyższym punktem trasy – 208 m.

 

 1. KLASYFIKACJA:


       I. I Ślężański Bieg Strażacki:

 

Klasyfikacja indywidualna mężczyzn w nw. kategoriach wiekowych:

·         kategoria OPEN

– kategoria A: do 29 lat,

– kategoria B: 30 – 39 lat,

– kategoria C: 40 lat i powyżej.
O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

 

Klasyfikacja indywidualna kobiet – generalna, bez podziału na kategorie wiekowe.

II. I Drużynowe Mistrzostwa Strażaków PSP Województwa Dolnośląskiego
w Półmaratonie:

Na potrzeby I Drużynowych Mistrzostw Strażaków PSP Województwa Dolnośląskiego
w Półmaratonie wprowadza się dodatkową klasyfikację generalną strażaków PSP
woj. dolnośląskiego. Liczone będą miejsca w relacjach pomiędzy strażakami PSP
woj. dolnośląskiego z pominięciem strażaków z jednostek organizacyjnych PSP z innych województw.

W klasyfikacji drużynowej o zajęciu lepszego miejsca przez reprezentację KP/M PSP
woj. dolnośląskiego lub KW PSP we Wrocławiu decyduje niższa suma punktów uzyskana przez 3 zawodników danej reprezentacji w klasyfikacji generalnej. Zajęte przez zawodnika miejsce równoznaczne jest z ilością uzyskanych punktów. Zwycięża drużyna, która uzyska najmniejszą ilość punktów. W przypadku równej liczby punktów przez 2 lub więcej drużyn, wyżej sklasyfikowana jest ta, której najlepszy zawodnik uplasował się na wyższym miejscu w klasyfikacji generalnej.

Zawodnicy zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych PSP woj. dolnośląskiego będą klasyfikowani zarówno w I Ślężańskim Biegu Strażackim, jak i w I Drużynowych Mistrzostwach Strażaków PSP Województwa Dolnośląskiego w Półmaratonie.

 1. UCZESTNICTWO:

 

Uczestnikiem zawodów mogą być osoby pełniące służbę w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (strażacy PSP, podchorążowie, kadeci) po okazaniu ważnej legitymacji służbowej osoby oraz emeryci PSP, po okazaniu legitymacji emeryta, którzy dokonają zgłoszenia, opłacą wpisowe oraz w biurze zawodów podpiszą oświadczenie
o starcie na własną odpowiedzialność.

 

 1. ZGŁOSZENIA I WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH:

 

Zgłoszenia należy dokonać:

 internetowo poprzez portal datasport do dnia 18 marca 2014 na jednej z niżej wymienionych stron, po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe tylko w biurze zawodów w dniu 21 i 22 marca 2014 r.:

· www.polmaratonlezanski.pl

· www.maratonypolskie.pl

· www.datasport.pl

· www.soksir.sobotka.pl

oraz

– mailowo do KW PSP we Wrocławiu na adres woszp@kwpsp.wroc.pl do dnia 18 marca 2014 r., zgodnie z poniższym wzorem:

 

L.p.

stopień, nazwisko i imię

KW PSP

KP/M PSP

data urodzenia

 

 

 

 

 

 

UWAGA!: należy pamiętać o dokonaniu zgłoszenia zarówno poprzez portal datasport oraz mailowo do KW PSP we Wrocławiu.

 

Weryfikacja zawodników, przyjmowanie zgłoszeń, pobieranie opłaty startowej oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie 21 marca 2014 w godz.
16:00-21:00 oraz 22 marca 2014 w godz. 6:00 – 10:30 w Biurze Zawodów w Hali Sportowej Gimnazjum Gminnego im. Piotra Włostowica w Sobótce,
ul. Świdnicka 20a.

 

Osoby, które zgłoszą się i dokonają opłaty startowej do 1 marca 2014 otrzymają pamiątkowy numer startowy z wydrukowanym imieniem i nazwiskiem oraz opcjonalnie – ze zdjęciem.

 

 1. OPŁATA STARTOWA:

 

Płatności elektroniczne w systemie zapisów Datasport. Wysokość opłaty jest uzależniona od terminu jej wniesienia:

· 60 zł od 16 listopada do 31 grudnia 2013 r.

· 70 zł od 1 stycznia do 31 stycznia 2014 r.

· 80 zł od 1 lutego do 28 lutego 2014 r.

· 90 zł od 1 marca do 14 marca 2014 r.

Po tym terminie opłata wynosi 100 zł i będzie można jej dokonać gotówką w biurze zawodów w dniu imprezy.

 

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

 

Osoby, które w dniu startu ukończyły 70 lat są zwolnione z opłaty startowej.

 

Opłata nie może być scedowana na innego zawodnika i nie podlega zwrotowi.

 

 1. NAGRODY:

 

I Ślężański Bieg Strażacki:

Zawodnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w poszczególnych klasyfikacjach otrzymają puchary i dyplomy.

 

I Drużynowe Mistrzostwa Strażaków PSP Województwa Dolnośląskiego w Półmaratonie:

 

Reprezentacja KP/M PSP lub KW PSP, która zajmie pierwsze miejsce otrzymuje dyplomy oraz puchar Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Puchar będzie tzw. pucharem przechodnim, a więc co rocznie będzie przekazywany zwycięskiej reprezentacji. W przypadku trzykrotnego z rzędu zdobycia pucharu przez daną reprezentację pozostaje on jej własnością reprezentacji.

 

Reprezentacje KP/M PSP lub KW PSP, które zajmą miejsca drugie i trzecie otrzymują dyplomy.

 

 1.  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE:

 

·         Wszelkie dodatkowe informacje na temat Półmaratonu Ślężańskiego dostępne są na stronie biegu www.polmaratonslezanski.pl

·         Pomiar czasu z wykorzystaniem chipów bezzwrotnych w numerze startowym.

·         Każdy, kto w formularzu zgłoszeniowym poda swój nr tel. komórkowego po przekroczeniu linii mety otrzyma SMS-a ze swoim wynikiem.

·         Ze strony www.datasport.pl będzie można pobrać plik i wydrukować samodzielnie certyfikat ukończenia.

·         Organizator zapewnia napoje (woda źródlana i napój izotoniczny) na trasie (7, 14, 18 km) i mecie oraz posiłek regeneracyjny po biegu.

·         Obowiązuje limit czasowy 3 godziny.

·         Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

·         Uczestnik, który nie dobiegnie do mety do godziny 14.00 zobowiązany jest zejść
z trasy i powinien skorzystać z autobusu jadącego za zawodnikami, aby dojechać do mety, ewentualnie poruszać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

·         Organizator zapewnia bezpłatną, fachową opiekę nad dziećmi startujących biegaczy. Prosimy zgłosić taką potrzebę jak najwcześniej.

·         Każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego z przodu na piersi. Osoby, które nie dopełnią tego warunku nie zostaną sklasyfikowane.

·         Organizator nie gwarantuje otrzymania pakietu startowego dla osób wpłacających wpisowe w dniu zawodów.

·         Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

 

 1.  DANE KONTAKTOWE:

 

Dyrektor biegu: Wojciech Kacperski – tel. kom. 663 082 503

 

Społeczny koordynator i Honorowy Dyrektor Biegu:Antoni Stankiewicz
tel. kom. 602 251 430, e-mail: szef@antex.pl

 

Komenda Wojewódzka PSP we Wrocławiu:

 

– st. kpt. Barbara Babuśka – tel. 71 368 23 35, email b.babuska@kwpsp.wroc.pl

– mł. bryg. Ewa Łabuz – tel. 71 368 22 63, email e.labuz@kwpsp.wroc.pl

 

PATRONI MEDIALNI

logo-maratonypolskie  radio-wroclaw-logo-2

PARTNERZY

Logo-greenlan-320px-132pxfotomaraton-pl