16. NOWALIJKA PÓŁMARATON ŚLĘŻAŃSKI
Start: 23.03.2024 godz. 11:00 [Sobótka Rynek]

Regulamin 2021

13. PANAS Półmaraton Ślężański
REGULAMIN
Patron medialny: www.maratonypolskie.pl
W ramach Półmaratonu Ślężańskiego rozegrane będą:
Mistrzostwa Policji w Półmaratonie Ślężańskim
Mistrzostwa WKB PIAST Wrocław w Półmaratonie
Mistrzostwa Gminy Sobótka w Półmaratonie
Mistrzostwa o „Puchar Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba JASIŃSKIEGO”
I. CELE:
• popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej
• promocja Sobótki i okolic Ślęży.
II. ORGANIZATORZY:
• Miasto i Gmina Sobótka (www.sobotka.pl)
• Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sobótce (www.sport.sobotka.pl)
• Klub Biegacza Sobótka (www.kbsobotka.pl)
• Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Sobótce (info@sp1sobotka.pl)
• Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego (www.cswiich.wp.mil.pl)
Dyrektor Biegu – Wojciech Kacperski (dyrektor@sport.sobotka.pl);
Honorowy Dyrektor Biegu – Antoni Stankiewicz (szef@antex.pl);
Sędzia Główny – Andrzej Puchacz (apuch@poczta.onet.pl).
III. TERMIN i MIEJSCE:
2 października 2021, sobota, start falami od godz. 10:00 w Rynku, w Sobótce, powiat wrocławski. Szczegóły dotyczące przebiegu startu zostaną podane na stronie biegu w późniejszym terminie.

IV. TRASA:
21,0975 km – atest PZLA. Nawierzchnia asfaltowa. Oznaczenia trasy co 1 km pionowymi znakami.
Start: Rynek w Sobótce.
Meta: obok sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobótce.
Trasa prowadzi drogami asfaltowymi wokół Góry Ślęży; Sobótka – Strzegomiany – Będkowice –
Sulistrowiczki – Przełęcz Tąpadła – Sady – Sobótka Zachodnia – Sobótka.
Różnica wysokości między najniższym i najwyższym punktem trasy – 208 m.
V. UCZESTNICTWO:
W biegu udział biorą tylko zawodnicy, którzy są zgłoszeni i opłacili wpisowe w 2020 r. Możliwe jest bezkosztowe przepisanie swojego zgłoszenia na inną osobę do dnia 24.09.2021 do godz.12:00. Można też przepisać zgłoszenie na następny Półmaraton w 2022 roku.

VI. WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH:
Biuro zawodów czynne będzie tylko w sobotę 2 października 2021 w godz. 6:00 – 10:30, na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sobótce, ul. Świdnicka 20.
VIII. KLASYFIKACJE:
– klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
– klasyfikacja generalna kobiet
– klasyfikacja generalna mężczyzn
– klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn co 5 lat wg roku urodzenia:
– K18 – od 18 do 24 lat
– K25 – od 25 do 29 lat
– K30 – od 30 do 34 lat
– K35 – od 35 do 39 lat
– K40 – od 40 do 44 lat
– K45 – od 45 do 49 lat
– K50 – od 50 do 54 lat
– K55 – od 55 do 59 lat
– K60 – od 60 do 64 lat
– K65 – od 65 do 69 lat
– K70 – 70 lat i powyżej
– M18 – od 18 do 24 lat
– M25 – od 25 do 29 lat
– M30 – od 30 do 34 lat
– M35 – od 35 do 39 lat
– M40 – od 40 do 44 lat
– M45 – od 45 do 49 lat
– M50 – od 50 do 54 lat
– M55 – od 55 do 59 lat
– M60 – od 60 do 64 lat
– M65 – od 65 do 69 lat
– M70 – od 70 do 74 lat
– M75 – od 75 do 79 lat
– M80 – 80 lat i powyżej
– Mistrzostwa Policji w Półmaratonie Ślężańskim (dotyczy polskich policjantów)
– Mistrzostwa WKB PIAST Wrocław w Półmaratonie (członkowie z opłaconymi składkami na rok 2020)
– Mistrzostwa Strzeblowskich Kopalni Surowców Mineralnych ?
– Mistrzostwa miasta i gminy Sobótka (osoby zameldowane na terenie gminy Sobótka) w półmaratonie.
– Mistrzostwa o „Puchar Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba JASIŃSKIEGO”

IX. KOMUNIKAT:
Komunikat i zdjęcia z imprezy dostępne będą natychmiast on-line na stronie www.datasport.pl oraz w tym samym dniu na stronie www.polmaratonlezanski.pl i www.maratonypolskie.pl.
X. NAGRODY:
1. Sześć pierwszych osób w klasyfikacji generalnej kobiet i w klasyfikacji generalnej mężczyzn oraz po trzy w kategoriach wiekowych otrzyma nagrody pieniężne.
2. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej na konto bankowe jest wypełnienie i dostarczenie na adres organizatora, niezbędnych druków wymaganych przez Urząd Skarbowy, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy. Wzór druku jest do pobrania na stronie internetowej półmaratonu.
3. Nagrody pieniężne będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane osobiste konto bankowe zawodnika (nagrody nie będą wypłacane gotówką).
4. Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej. Nagrody te przechodzą na następnych w kolejności w kategorii.
5. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe, specjalnie bite na tę okazję medale.
6. UWAGA!!! Dekoracja odbędzie się tylko w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, o godz. 14:00, w pobliżu mety.
7. Nie będzie nagród w postaci pucharów i statuetek.

IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 922). Przekazanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora.
2. Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane:
• w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu,
• w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922).
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom informacji handlowych i marketingowych od podmiotów powiązanych z Organizatorem. Uczestnik upoważnia Organizatora do przetwarzania danych osobowych na przekazywanie Uczestnikowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na wskazany adres e-mail i/lub nr telefonu, informacji handlowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu i funkcjonowania Strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia).
5. Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Organizatora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej platnosci.pl są szyfrowane.
6. Administratorem danych osobowych jest organizator.
7. Na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz zasad korzystania ze strony internetowej odpowiada Organizator. Dane kontaktowe udostępnione są na stronie internetowej.
XII. POZOSTAŁE USTALENIA I INFORMACJE
1. Pomiar czasu z wykorzystaniem chipów bezzwrotnych w numerze startowym.
2. Każdy, kto w formularzu zgłoszeniowym poda swój nr tel. komórkowego po przekroczeniu linii mety otrzyma SMS-a ze swoim wynikiem. W oficjalnych wynikach możliwe są korekty ze względu na klasyfikację według czasów netto.
3. Ze strony www.datasport.pl będzie można pobrać plik i wydrukować samodzielnie certyfikat ukończenia.
4. Organizator zapewnia napoje (woda źródlana i napój izotoniczny) na trasie (7, 14, 18 km) i mecie.
5. Obowiązuje limit czasowy – 3 godziny.
6. Uczestnik który nie dobiegnie do mety do godziny 14:00 zobowiązany jest zejść z trasy i powinien skorzystać z autobusu jadącego za zawodnikami, aby dojechać do mety, ewentualnie poruszać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
7. Każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego z przodu tak, aby był wyraźnie widoczny. Zabrania się zwijania, obcinania, jakiejkolwiek zmiany kształtu, zasłaniania całkowitego lub częściowego numeru startowego. Osoby, które nie dopełnią tego warunku nie zostaną sklasyfikowane.
8. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w czasie do 15 minut po zakończeniu biegu (tj. od godz.13:30 do 13:45). Będą one rozpatrywane natychmiast przez Sędziego Głównego. Warunkiem przyjęcia protestu jest wpłacenie kaucji 200 zł. Kaucja ta przepada w przypadku uznania protestu za bezzasadny.
9. Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Sędzia Główny. Jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
10. Ze względów bezpieczeństwa w Półmaratonie zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami bez zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolony jest również bieg ze zwierzętami. Ze względu na charakter Półmaratonu zabrania się startu z kijkami (trekingowymi, narciarskimi, nordic walking itp.).
11. Organizator nie będzie prowadził przedszkola dla dzieci, nie zapewnia szatni, depozytu i natrysków oraz ciepłego posiłku po biegu.
12. Organizator zwraca uwagę Uczestników Półmaratonu na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Półmaratonu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Półmaratonie.
13. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów ustnych i pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń (obok Biura Zawodów), przed rozpoczęciem imprezy.
14. Uczestnik biegu ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki błędnego wprowadzenia danych podczas zgłoszenia do imprezy.
15. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
Dyrektor Biegu
Wojciech Kacperski

PATRONI MEDIALNI

logo-maratonypolskie  radio-wroclaw-logo-2

PARTNERZY

Logo-greenlan-320px-132pxfotomaraton-pl