Start: 25 marca 2017
godz. 11:00 [ Sobótka Rynek ]

REGULAMIN MISTRZOSTW WYŻSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO W PÓŁMARATONIE


SKRÓCONY REGULAMIN
MISTRZOSTW WYŻSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO
W PÓŁMARATONIE

I. CEL MISTRZOSTW
1. Wyłonienie najlepszych żołnierzy-sportowców w biegach ulicznych.
2. Wyłonienie reprezentacji Wyższego Szkolnictwa Wojskowego do udziału
w Mistrzostwach Wojska Polskiego.
3. Umożliwienie żołnierzom-sportowcom zaprezentowania poziomu swojego wyszkolenia.
4. Inspirowanie żołnierzy i środowisk wojskowych do podnoszenia i utrzymywania wysokiej osobistej sprawności fizycznej.
5. Propagowanie wśród żołnierzy zawodowych i podchorążych aktywnych form wypoczynku i uczestniczenia w różnorakich zamierzeniach sportu powszechnego.
6. Prowadzenie działalności promocyjnej Wyższej Szkoły Oficerskiej
Wojsk Lądowych.
II. UCZESTNICY
W Mistrzostwach udział biorą następujące reprezentacje:
1. Akademia Marynarki Wojennej;
2. Akademia Obrony Narodowej;
3. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych;
4. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych;
5. Wojskowa Akademia Techniczna.
W skład reprezentacji wchodzi 15 żołnierzy oraz kierownik-trener zespołu
w następującym składzie:
– w kategorii do 35 lat – 6 żołnierzy zawodowych (kandydatów do zawodowej służby wojskowej),
– w kategorii 36- 45 – 3 żołnierzy zawodowych (kandydatów do zawodowej służby wojskowej),
– w kategorii powyżej 45 lat – 3 żołnierzy zawodowych (kandydatów do zawodowej służby wojskowej),
– w kategorii kobiet ” OPEN” – 3 żołnierzy zawodowych (kandydatek do zawodowej służby wojskowej).

III. KATEGORIE WIEKOWE
a) mężczyźni:
M – 35 – żołnierze zawodowi, kandydaci do zawodowej służby wojskowej, w wieku do 35 lat,
M – 45 – żołnierze zawodowi, kandydaci do zawodowej służby wojskowej w wieku od 36 do 45 lat,
M – 46 – żołnierze zawodowi powyżej 45 lat,
b) kobiety: „OPEN” – żołnierze zawodowi, kandydatki do zawodowej służby wojskowej.
O zaliczeniu zawodnika do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:
W Mistrzostwach Wyższego Szkolnictwa Wojskowego w półmaratonie prawo startu mają żołnierze zawodowi będący etatowymi pracownikami Uczelni oraz kandydaci na żołnierzy zawodowych (podchorążowie). W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego udziału zawodników w reprezentacji podczas zawodów, drużyna zostanie zdyskwalifikowana.
V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA
1. Zawody przeprowadzone zostaną w ramach „9 Półmaratonu Ślężańskiego”.
2. Wszystkich uczestników obowiązuje regulamin organizatora półmaratonu (www.polmaratonslezanski.pl).
VI. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
1. Podczas zawodów, każdy uczestnik zobowiązany jest przestrzegać Regulaminu zawodów.
2. Kierownicy poszczególnych reprezentacji odpowiedzialni są za przestrzeganie przez zawodników regulaminu zawodów, warunków bezpieczeństwa oraz ustaleń organizacyjnych przedstawionych podczas odprawy technicznej.
3. Podczas biegu uczestnicy mistrzostw objęci będą opieką medyczną zgodnie
z przepisami obowiązującymi podczas rozgrywania zawodów sportowych.
4. Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje ubezpieczenie wynikające
z wykonywania zadań służbowych podczas podróży służbowej.
VII. KLASYFIKACJA
1. Generalna – w kat. M i K.
2. W kategoriach wiekowych mężczyzn:
– w kategorii do 35 lat;
– w kategorii 36 – 45 lat;
– w kategorii powyżej 45 lat.
3. Wszyscy zawodnicy kończący półmaraton będą również klasyfikowani w kategoriach przewidzianych regulaminem „9 Półmaratonu Ślężańskiego”.

4. Zespołowa (do współzawodnictwa uczelni wojskowych) – o miejscu zespołu decyduje suma punktów uzyskanych przez wszystkich zawodników w każdej kategorii wiekowej oraz w kategorii generalnej kobiet. W przypadku uzyskania równej sumy punktów przez dwa lub więcej zespołów, o lepszym miejscu decydować będzie wynik indywidualny w klasyfikacji generalnej mężczyzn. Za uzyskanie miejsc
w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz w kategorii generalnej kobiet
w zawodach będą przyznawane punkty według założeń:
1 miejsce – n +1;
2 miejsce – n -1;
3 miejsce – n -2.
Za pozostałe miejsca analogicznie, przy czym „n” oznacza ilość zawodników
w najliczniej obsadzonej kategorii wiekowej.
VIII. NAGRODY
W kategoriach generalnych M i K oraz w kategoriach wiekowych M nagrody zostaną wręczone za miejsca od 1 do 3.
IX. WERYFIKACJA
Wydawanie numerów i pakietów startowych odbywać się będzie 18 marca 2016 w godz. 16:00-20:00 oraz 19 marca 2016 w godz. 6:00 – 10:30 w Biurze Zawodów w Hali Sportowej Gimnazjum Gminnego im. Piotra Włostowica w Sobótce, ul. Świdnicka 20a.
X. PROGRAM ZAWODÓW
1) 18.03.2016 r. (piątek):
16.00 – 20.00 – wydawanie numerów startowych;
19.30 – odprawa techniczna kierowników reprezentacji, weryfikacja zawodników (Biuro Zawodów).
2) 19.03.2016 r. (sobota):
6.00 – 10.30 – wydawanie numerów startowych;
11.00 – start półmaratonu,
dekoracje w poszczególnych kategoriach zgodnie z programem organizatora półmaratonu.

PATRONI MEDIALNI

logo-maratonypolskielogo-runners-world  slowo-sportowe-logoradio-wroclaw-logo-2

PARTNERZY

p16029-herb-pallmaratonalw-2016fotomaraton-plLogo-greenlan-320px-132px